Đại hội Đoàn Thanh niên Chi nhánh Hà Tĩnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Chiều ngày 31/10/2019, Chi đoàn Chi nhánh Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2022

 


 

Tới dự Đại hội, về phía Đoàn cấp trên, có đồng chí Ngô Lan Hương - Bí thư Đoàn Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam. Về phía Lãnh đạo Chi nhánh Hà Tĩnh, có đồng chí Lê Phú Thạch – Phó bí thư phụ trách Chi bộ Chi nhánh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Chi nhánh cùng các đồng chí Lãnh đạo phòng/Quản đốc các phân xưởng. Tham dự Đại hội gồm 36 đoàn viên thanh niên Chi đoàn Chi nhánh Hà Tĩnh.

Đồng chí Hồ Đăng Quang – Bí thư Chi đoàn Chi nhánh Hà Tĩnh

trình bày báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn khóa I; nghe các đóng góp tham luận cho công tác đoàn và phong trào thanh niên, từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2019-2022.

Đ/c Lê Phú Thạch – Phó bí thư phụ trách, Phó Giám đốc,

Chủ tịch Công đoàn bộ phận Chi nhánh Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Lê Phú Thạch – Phó bí thư phụ trách Chi bộ Chi nhánh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Chi nhánh đại diện cho cấp ủy, lãnh đạo Chi nhánh Hà Tĩnh biểu dương kết quả đã đạt được của Chi đoàn Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tập thể Chi đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa trong đoàn viên đơn vị. Lãnh đạo Chi nhánh cũng giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 ngay sau Đại hội thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong BCH, đẩy mạnh hỗ trợ công tác chọn lọc các đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị của Công ty/Chi nhánh và nâng cao năng lực lãnh đạo của từng cá nhân trong Ban Chấp hành.

Đ/c Ngô Lan Hương - Bí thư Đoàn Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Chúc mừng những kết quả đã đạt được của Chi đoàn Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ vừa qua, đ/c Ngô Lan Hương - Bí thư Đoàn Công ty đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể, Ban Chấp hành Chi đoàn Hà Tĩnh và từng cá nhân đoàn viên đã tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên Công ty và Chi nhánh. Trong nhiệm kỳ vừa qua với sự nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Cà Mau đã đạt được nhiều thành tích nổi bật và thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đoàn cấp trên giao phó. Đặc biệt là trong phong trào văn hóa thể dục thể thao. Đối với nhiệm kỳ 2019 – 2022, Bí thư Đoàn Công ty yêu cầu Chi đoàn nghiên cứu xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động đoàn có ý nghĩa, thiết thực, tập trung khai thác các mặt mạnh, đặc thù của đơn vị. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác phối kết hợp với Công đoàn bộ phận tổ chức các hoạt động phong trào nâng cao đời sống CBCNV/ĐVTN đơn vị.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn Chi nhánh Hà Tĩnh khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2022 gồm 05 đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Trịnh Ngọc Thế Bí thư

2. Đ/c Đào Minh Thắng Phó Bí thư

3. Đ/c Cung Đình Hoán Ủy viên

4. Đ/c Nguyễn Thành Hưng Ủy viên

5. Đ/c Lê Thị Ngọc Ủy viên

BCH Chi đoàn Chi nhánh Hà Tĩnh III nhiệm kỳ 2019-2022 ra mắt Đại hội

 


Tin liên quan


Xem nhiều nhất