Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt nam
Sáng ngày 15/10/2019, tại Hội trường Chi nhánh Cà Mau, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) đã tổ chức Hội thảo giao ban sản xuất kỹ thuật năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội thảo, có Ông Bùi Duy Nhị - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Vũ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty, Ông Mã Ngọc Kỳ - Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc Công ty cùng các cán bộ làm công tác kỹ thuật tại các phòng/chi nhánh.
Sáng ngày 29/10/2019, tại Văn phòng Hà Nội, Chi đoàn Cơ quan Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đoàn viên khóa II, nhiệm kỳ 2019-2022.