Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt nam
Trong những năm qua, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong PV Power Services có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện. Vừa qua, Chi nhánh Nhơn Trạch vinh dự là đơn vị đầu tiên trong Công ty chủ trì thực hiện và bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu lắp đặt mô hình hệ thống DCS của Nhà máy điện phục vụ công tác đào tạo tại chỗ nhằm hạn chế các rủi ro khi thực hiện trên hệ thống DCS đang vận hành thật.”
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên về lịch sử văn hóa, về truyền thống cách mạng, về chiến công và thành tựu to lớn của Đảng ta, ngày 01/6/2018, Chi bộ Tổng hợp và Chi bộ Tài chính Kế toán, Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) đã phối hợp tổ chức chuyến tham quan bến tàu không số K15 tại Đồ Sơn - nơi khởi nguồn của con đường huyền thoại - đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Buổi tham quan có sự tham gia của gần 20 đảng viên của 02 Chi bộ.