Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt nam
Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) với chức năng phát triển dịch vụ ngoài trong lĩnh vực chuyên ngành Thí nghiệm hiệu chỉnh (TNHC), duy tu bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị Nhà máy điện (NMĐ) và trạm biến áp, đồng thời tạo nguồn nhân lực kỹ thuật điện chất lượng cao phục vụ công tác xử lý các sự cố bất thường trong các NMĐ.