Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt nam
Ngày 01/3/2018, Đoàn công tác do Ông Phan Ngọc Hiền -  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã đến thăm và có buổi làm việc tại Chi nhánh Nhơn Trạch nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất 2018. Cùng đi với Đoàn có Ông Phan Thế Hồng – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty cùng một số đồng chí trong Ban Lãnh đạo Công ty.
Ngày 01/3/2018, Đoàn công tác do Ông Phan Ngọc Hiền -  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã đến thăm và có buổi làm việc tại Chi nhánh Nhơn Trạch nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất 2018. Cùng đi với Đoàn có Ông Phan Thế Hồng – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty cùng một số đồng chí trong Ban Lãnh đạo Công ty.