Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt nam
Ngày 09/10/2019, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) ban hành Nghị quyết về việc bầu ông Bùi Duy Nhị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Power Services thay ông Phan Ngọc Hiền do được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc PV Power
Ngày 09/10/2019, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) ban hành Nghị quyết về việc bầu ông Bùi Duy Nhị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV Power Services thay ông Phan Ngọc Hiền do được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc PV Power