Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) được thành lập ngày 27/11/2007, tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần với 51% vốn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

Nhiệm vụ trọng tâm của công ty là bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện phục vụ sản xuất kinh doanh điện của PVN/PVPower. Ngay từ khi thành lập đến nay, công ty luôn nhận được sự hỗ trợ tối đa từ Tổng Công ty về vốn, thương hiệu… nhằm mục đích phát triển PVPS bền vững, hiệu quả, an toàn, linh hoạt và năng động, phù hợp với sự phát triển của thực tế nhưng phải táo bạo, chủ động tìm kiếm các giải pháp công nghệ cao, có tính đón đầu.

Nhằm mục tiêu phát triển theo hướng phát huy nội lực đồng thời tranh thủ tận dụng các nguồn lực bên ngoài để phát triển thị trường trong nước cũng như nhanh chóng hòa nhập thị trường khu vực và thế giới. PVPS coi con người là yếu tố then chốt, xây dựng một đội ngũ CBCNV viên trình độ cao, chuyên nghiệp. Xây dựng và phát triển thương hiệu PVPS thành thương hiệu uy tín, chất lượng nằm trong chiến lược phát triển thương hiệu chung của PV Power. Đưa văn hóa doanh nghiệp thấm nhuần tới từng cán bộ, công nhân viên.

Hiện nay, PVPS là tổng thầu thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa cho các nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 và Nhà máy nhiện điện than Vũng Áng 1. Tiếp tục trong thời gian tới, PVPS sẽ được PVN/PVPower tin tưởng giao trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa cho các nhà máy điện Thái Bình 2, Long Phú, Sông Hậu 1, …

 Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, PVPS luôn chú trọng vào công tác đào tạo con người như duy trì và tăng cường đào tạo tại chỗ, đào tạo nội bộ giữa các chi nhánh của Công ty, tìm kiếm các khóa đào tạo chuyên sâu trong nước và quốc tế, tham gia các khóa đào tạo do Nhà chế tạo gốc tổ chức.

Định hướng trong thời gian tới, PVPS sẽ thành lập Trung tâm phục hồi, chế tạo thiết bị, gia tăng hợp tác chiến lược với các nhà sản xuất, chế tạo thiết bị non - OEM trên thế giới để hướng tới giảm dần sự phụ thuộc vào công nghệ của OEM..

Như vậy, việc thành lập PVPS không chỉ đơn thuần là việc tạo ra một đơn vị thành viên của PV Power để phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện của PV Power  mà là một bước tiến chiến lược vào thị trường kinh doanh dịch vụ chuyên nghiệp.

Chủ tịch HĐQT PVPS

Đã ký