Hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1 trong 108.000 EOH đầu tiên

Giá trị hợp đồng: 126,62 triệu Euro và 558,87 tỷ đồng, Cung cấp vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa, Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, Cung cấp dịch vụ sửa chữa sự cố, phát sinh trong quá trình vận hành;

Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy Điện Cà Mau 1&2

Tên dự án: Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy Điện Cà Mau 1&2 trong 100.000 EOH đầu tiên


Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam


Thời gian thực hiện: Từ năm 2008 đến năm 2020

Các dự án PVPS đang triển khai

- Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy Điện Cà Mau 1&2 trong 100.000 EOH đầu tiên.
- Hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Điện Nhơn
Trạch 1 trong 108.000 EOH đầu tiên.
- Hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Điện Nhơn
Trạch 2 trong 100.000 EOH đầu tiên

Các dự án tiêu biểu:

Công tác bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy Điện Cà Mau 1&2, Hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Điện Nhơn, Hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 trong 100.000 EOH đầu tiên

Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1

Tên dự án: Nhà máy nhiệt điện đốt than Long Phú 1 

Phạm vi công việc: Thiết kế chi tiết, mua sắm, xây lắp, chạy thử và bàn giao (EPC) nhà máy nhiệt điện đốt than Long Phú 1 công suất 1.200MW, bao gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 600MW, sử dụng công nghệ siêu tới hạn với than bituminous nhập từ Indonesia hoặc Australia.

Thời gian thực hiện: Tổ máy 1 là 39 tháng, tổ máy 2 là 45 tháng kể từ ngày bắt đầu công việc.

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)

Tê Giác Trắng

Tên dự án: Tê Giác Trắng

Phạm vi công việc : epcI

Thiết kế, mua sắm, chế tạo, lắp ráp, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối chạy thử cho toàn bộ H1 Wellhead Platform, H4 Jacket, tổng khối lượng khoảng 7000 tấn; lắp đặt hệ thống ống nối mỏ từ H1 Jacket đến FPSO và từ H1 Jacket đến H4 Jacket.

Giá trị: 150 triệu USD

Thời gian: 07/2009 – 06/2011

Chủ đầu tư: Hoang Long JOC

Chim Sáo

Tên dự án: Chim Sáo

Phạm vi công việc: EPIC

Thiết kế, mua sắm, chế tạo, tổ hợp, lắp dựng, tiền chạy thử, hạ thuỷ, vận chuyển, lắp đặt và chạy thử ngoài biển cho toàn bộ 01 Topsides và 01 Jackets và Piles (Chim Sao), tổng khối lượng khoảng 7.000 tấn, lắp đặt và đấu nối hệ thống cáp ngầm (Umbilical), Pipelines, Plems.

Giá trị: 243 triệu USD

Thời gian: 09/2008 – 07/2010

Chủ đầu tư: Premier Oil Vietnam Offshore

Topaz

Tên dự án: Topaz
Phạm vi công việc: epC
Thiết kế, thi công , mua sắm, chế tạo, tổ hợp, lắp dựng, tiền chạy thử, hạ thuỷ, vận chuyển và chạy thử ngoài biển cho toàn bộ 01 Topsides và 01 Jackets khối lượng khoảng 3.500 tấn
Giá trị: 39 triệu USD
Thời gian: 9/2009 – 1/2011
Chủ đầu tư: PCVL

Xem thêm