NMNĐ Sông Hậu 1: Nỗ lực vận hành thương mại các tổ máy trong quý I/2022

Đại diện Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1 cho biết, Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại cả hai tổ máy trong quý I/2022.

Toàn cảnh NMNĐ Sông Hậu 1

Tính đến nay, tổng tiến độ lũy kế của dự án đạt 99,66%. Công tác chạy thử đã được hoàn thành, sẵn sàng để hoàn thiện thủ tục đưa vào vận hành thương mại các tổ máy, dự kiến vào ngày 1/3/2022 đối Tổ máy 01 và ngày 15/3/2022 đối với Tổ máy 2.

Về công tác nghiệm thu, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước tổ chức làm việc, nghiệm thu dự án từ ngày 23/2 - 24/2/2022. Đây là mốc rất quan trọng, ảnh hưởng đến tiến độ đưa vào vận hành thương mại nhà máy. Ban QLDA, Tổng thầu LILAMA đang triển khai báo cáo, giải trình để được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước chấp nhận.

Bên cạnh đó, do Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 sắp hoàn thành đi vào vận hành thương mại nên sắp tới Ban QLDA sẽ phối hợp Tổng thầu thực hiện công tác thanh/quyết toán Hợp đồng EPC và quyết toán vốn đầu tư dự án theo quy định. Một số vướng mắc trong công tác này đang được Ban QLDA xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng và ý kiến của Tập đoàn để triển khai thực hiện.

Sân phân phối 500kV của Nhà máy

Về công tác vận hành Nhà máy, Ban QLDA được Tập đoàn giao nhiệm vụ tổ chức quản lý vận hành, sản xuất kinh doanh NMNĐ Sông Hậu 1 trong thời gian chưa ký hợp đồng với nhà thầu O&M cũng như chưa thành lập Chi nhánh phát điện của Tập đoàn. Kế hoạch SXKD năm 2022 của Nhà máy đã được Tổng Giám đốc Tập đoàn phê duyệt tại Quyết định số 641/QĐ-DKVN ngày 11/2/2022. Trên cơ sở đó, Ban QLDA đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phục vụ SXKD.

Cụ thể, gói thầu cung cấp than cho NMNĐ Sông Hậu 1 hiện đã hoàn thành đánh giá, phê duyệt danh sách các nhà thầu đạt kỹ thuật, đang tổ chức thương thảo hợp đồng, dự kiến sẽ ký hợp đồng trong tháng 2/2022. Về gói thầu cung cấp dầu đang đánh giá hồ sơ dự thầu, dự kiến sẽ ký hợp đồng trong tháng 3/2022.

Đặc biệt hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có xu hướng diễn biến phức tạp trở lại, Ban QLDA tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo hoàn thành công việc dự án trong điều kiện “bình thường mới”.

Theo đó, Ban QLDA đã chủ động xây dựng phương án, kịch bản phòng chống dịch Covid-19 và phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể CBNV nâng cao ý thức phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng; ban hành kế hoạch ứng phó khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 tại Ban QLDA; tổ chức triển khai thực hiện công tác khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt hàng ngày đối với toàn thể CBNV Ban QLDA...

Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức tiêm vắc-xin cho CBNV Ban QLDA để nâng cao khả năng phòng chống dịch. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết CBNV-NLĐ làm việc tại dự án đã được tiêm mũi 3 vắc-xin phòng Covid-19.

Theo PVN