PV Power Services thay Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PV Power Services có 3 cá nhân đại diện và được ủy quyền cho 10 cổ đông tương ứng với 10.442.415 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 69,48% trên tổng số cố phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Về phía PV Power Services có Chủ tịch HĐQT Phan Ngọc Hiền; Thành viên HĐQT, Giám đốc Nguyễn Minh Tuấn; cùng các thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành của công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PV Power Services

Đại hội đã thông qua các văn bản quan trọng như:Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông; Tở trình miễn nhiệm, bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban Kiểm soát cũng như thực hiện bầu cử miễn nhiệm, bổ sung/thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Theo tờ trình được Chủ tịch HĐQT Phan Ngọc Hiền trình bày trước Đại hội, HĐQT PV Power Services trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Quốc Vinh. Trước đó, ông Vinh đã có đơn xin chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 22/10, PV Power Services đã thông báo đến các cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát, chỉ có 1 cổ đông lớn là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.

Các cổ đông bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

 Theo đó, Đại hội đồng cổ đông PV Power Services đã thông qua việc đề cử ông Phạm Hùng Anh tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo giới thiệu của PV Power.

Ông Phạm Hùng Anh sinh năm 1974, trình độ Cử nhân chuyên ngành Kế toán, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty PV Power Services.

HĐQT và Ban Lãnh đạo PV Power Services tặng hoa chúc mừng ông Phạm Hùng Anh (thứ 5 từ trái sang) và ông Lê Quốc Vinh

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty. Theo kết quả kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm đối với ông Lê Quốc Vinh và bầu ông Phạm Hùng Anh giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Các cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Tin liên quan


Xem nhiều nhất