PVPS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Tại Đại hội, Ban Điều hành đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVPS

 

Kết thúc năm 2017, lợi nhuận trước thuế của PVPS đạt 32,05 tỉ đồng, bằng 102% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 25,61 tỉ đồng, bằng 104% kế hoạch; tỷ lệ chia cổ tức là 12%. Trong năm 2017, PVPS đã thực hiện thành công các kỳ sửa chữa lớn như: Đại tu các Nhà máy điện Nhơn Trạch 1&2, Nhà máy Thủy điện Hủa Na; trùng tu Nhà máy điện Cà Mau 1; tiểu tu Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1… đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra và được các khách hàng đánh giá cao.

Các cổ đông biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội


Ngoài hoạt động bảo dưỡng sửa chữa dài hạn cho các nhà máy điện của PV Power, công tác phát triển dịch vụ ra các đối tác ngoài ngành tiếp tục được PVPS đặc biệt chú trọng. Năm 2017, PVPS đã hoàn thành công tác thí nghiệm hiệu chỉnh Nhà máy Thủy điện Bá Thước 1, Hương Điền, Trà Xom, Đa Dâng 3 và thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị cho Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam ở Hải Phòng; bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị điện cho Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn… với tổng giá trị thực hiện là 30,19 tỉ đồng, vượt gần 59% so với kế hoạch. Quá trình thực hiện bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện luôn đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động, chất thải nguy hại được kiểm soát chặt chẽ, không để ảnh hưởng đến môi trường.

PVPS đã tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo việc vận hành hiệu quả Nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhà máy điện Nhơn Trạch 1&2, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy Thủy điện Đăkđrink và Nhà máy Thủy điện Hủa Na.

Ngoài ra, để thực hiện chiến lược, mục tiêu nâng cao tỉ lệ nội địa hóa trong công tác bảo dưỡng nhà máy điện, nhằm giảm dần phạm vi công việc của các nhà thầu phụ nước ngoài trong các hợp đồng đã ký nhằm gia tăng lợi nhuận và nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động của công ty, PVPS sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tìm kiếm đối tác chiến lược nhằm không ngừng nâng cao vị thế của công ty.

Công tác sửa chữa luôn được thực hiện thường xuyên và xử lý triệt để các bất thường còn tồn tại. Công tác mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ được triển khai đúng theo kế hoạch để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu kế hoạch bảo dưỡng các nhà máy điện. Thực hiện sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ tại các Nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2, Vũng Áng 1 theo đúng phạm vi công việc đã thống nhất với chủ đầu tư. Cùng với đó, PVPS cũng chú trọng vào việc tăng cường, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, tạo môi trường lao động an toàn, hiệu quả trong sản xuất - yếu tố quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa.

Thành viên HĐTV PV Power Vũ Huy An phát biểu tại Đại hội


Phát biểu tại Đại hội, Thành viên HĐTV Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) Vũ Huy An đánh giá cao thành quả, chất lượng công việc mà PVPS đã thực hiện trong năm 2017, đặc biệt PVPS đã thực hiện nhiều kỳ sửa chữa, bảo dưỡng lớn cho các nhà máy điện của PV Power, đồng thời ghi nhận những đóng góp của PVPS vào thành tích sản xuất kinh doanh chung của PV Power.

Ông Vũ Huy An yêu cầu PVPS tiếp tục phát huy nội lực, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, định kỳ và đảm bảo độ khả dụng cho các nhà máy điện của PV Power; cần tập trung nâng cao chất lượng tay nghề của lực lượng kỹ sư, xây dựng hệ thống quản lý kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa chuyên nghiệp, đảm bảo các hoạt động sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng được an toàn, đạt hiệu quả cao, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Các cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội


Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Dự thảo điều lệ sửa đổi của PVPS; Dự thảo quy chế quản trị Công ty…

Đại hội cũng đã được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung của cổ đông vào nội dung các bản báo cáo, dự thảo, tờ trình trong Đại hội. Đặc biệt các cổ đông đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp vào kế hoạch hoạt động năm 2018 của công ty cũng như đưa ra một số giải pháp, kiến nghị đối với Ban lãnh đạo Công ty về định hướng phát triển trong những năm tới.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên PVPS 2018 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV PVPS xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tin liên quan


Xem nhiều nhất