TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2017-2022

Ngày 28/9/2017, Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Hinh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, đồng chí Phan Ngọc Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty. Ngoài ra còn có các đồng chí Chủ tịch Công đoàn các đơn vị bạn trong Tổng Công ty, các đồng chí Lãnh đạo đại diện Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và 62 đại biểu đại diện hơn 600 đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

 

 

Đảng ủy Công ty tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công đoàn cơ sở Công ty cơ bản đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2012-2017 đã đề ra. Hoạt động Công đoàn và phong trào Công đoàn đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chương trình công tác của Công đoàn Tổng Công ty và gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Công ty. Công tác tuyên truyền giáo dục đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong mỗi thành viên Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn Công ty, Ban nữ công ngày càng đi vào chiều sâu. Từ đó đã giúp hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua của Công ty ngày một đi lên, góp phần tích cực việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 

Đồng chí Nguyễn Duy Long, Chủ tịch Công đoàn Công ty

khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2017 báo cáo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cũng đã phát huy được vai trò tham gia trong quản lý Công ty, tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại Công ty, quan tâm chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được đảm bảo, không xảy ra trường hợp khiếu nại, tố cáo nào. Báo cáo Đại hội cho biết, hiện tại Công đoàn Công ty có 07 Tổ Công đoàn và 04 Công đoàn bộ phận, tổng số 602 đoàn viên công đoàn, trong đó có 69 đoàn viên nữ chiếm 11,5%. Hợp đồng lao động 592 đoàn viên. So với đầu nhiệm kỳ, số lượng đoàn viên tăng 298 đoàn viên. Trên đại học là 20 đoàn viên chiếm 3/3%, Đại học, cao đẳng 298 đoàn viên chiếm 49%, đoàn viên là Đảng viên là 98 đồng chí chiếm tỷ lệ 16,3%. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty cũng như điều kiện làm việc của Người lao động đã được cải thiện qua các năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Hinh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty ghi nhận những thành tích mà Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí cũng chỉ đạo thực hiện 5 vấn đề trong thời gian tới như sau: (1) Công Đoàn cần góp phần quán triệt chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nghĩa vụ quyền lợi của người lao động để phát huy sức mạnh của người lao động; (2) Hoạt động Công đoàn cần xác định gắn bó với người lao động và đảm bảo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ SXKD; (3) Phải tham gia đóng góp trong các văn bản, Quy chế liên quan đến người lao động; (4) Chủ động cảnh báo các vấn đề diễn ra tại các cấp Công đoàn cơ sở, quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động, công tác an sinh xã hội; (5) Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh gắn với mọi hoạt động của Công ty.

 

Đồng chí Nguyễn Duy Hinh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo

Đại hội còn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và chia sẻ của đồng chí Phan Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty sẽ luôn đồng hành cùng Công đoàn để tập thể người lao động Công ty ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí cũng yêu cầu quan tâm thực hiện một số vấn đề trọng tâm sau: (1) Khắc phục những hạn chế tồn tại của BCH khóa cũ, tiếp tục kế thừa các lợi thế của khóa cũ, tranh thủ sự quan tâm và chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; (2) BCH Công đoàn phải đoàn kết để có tiếng nói chung lãnh đạo phong trào, thường xuyên gần gũi với người lao động hơn nữa; (3) Làm tốt công tác tuyên truyền làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để CBCNV luôn có tinh thần lạc quan, lối sống lành mạnh; (4) Triển khai tới người lao động các chủ trương chính sách song hành với chiến lược phát triển của Công ty; (5) Thường xuyên gần gũi quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; (6) Phát động nhiều hơn nữa các phong trào thi đua gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh; (7) BCH Công đoàn cần phối hợp với chính quyền đảm bảo công tác ATLĐ, đẩy mạnh tinh thần phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa SXKD; (8) Quan tâm nâng cao trình độ cho người lao động cả về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ phấn đấu nhân sự PVPS dần thay thế chuyên gia nước ngoài và tiến đến cung cấp nhân sự kỹ thuật cao cho các nhà chế tạo gốc như Siemens.

 

Đồng chí Phan Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm kỳ tới của Công đoàn Công ty tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt Công đoàn, đổi mới hình thức tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên, người lao động, chăm lo đời sống và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên Công đoàn Công ty. Chỉ tiêu phấn đấu 100% đoàn viên Công đoàn được quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; 100% đoàn viên Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ SXKD; 90% Công đoàn vững mạnh, không có Công đoàn yếu kém; 2% đoàn viên ưu tú được vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty và Ban lãnh đạo Công ty tặng hoa Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở gồm 09 đoàn viên tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Đồng thời, đã bầu ra 32 đại biểu xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho 602 đoàn viên Công đoàn đi dự Đại hội lần thứ V Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI: HÀNH LANG/ HOA/ NHẠC/ BỎ PHIẾU/ KHEN THƯỞNG…


 

 

 Tin liên quan


Xem nhiều nhất