Đại hội Chi bộ các Chi nhánh trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020

Được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, trong các ngày từ 23/5 đến ngày 26/5/2017 các Chi bộ Chi nhánh Cà Mau, Nhơn Trạch và Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trong không khí cả nước đang thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 11/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Ngọc Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Phùng Văn Đức - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Phó Giám đốc Công ty; đồng chí Phạm Thị Sinh - Chánh văn phòng Đảng - Đoàn Công ty và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ.

Đồng chí Phan Ngọc Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty tặng ảnh Bác Hồ chúc mừng Đại hội Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh

Đồng chí Phan Ngọc Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty tặng ảnh Bác Hồ chúc mừng Đại hội Chi bộ Chi nhánh Cà Mau

Đồng chí Phan Ngọc Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty tặng ảnh Bác Hồ chúc mừng Đại hội Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch

Đại hội Chi bộ các Chi nhánh đã thực hiện kiểm điểm, đánh giá công tác Đảng của Chi bộ Nhiệm kỳ trước và xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Báo cáo đã đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trên các mặt chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng và tình hình cụ thể của Chi nhánh.

Tại các Đại hội, đồng chí Phan Ngọc Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí ghi nhận và đánh giá khách quan nhất những kết quả Chi bộ đã đạt được, ghi nhận những cố gắng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và lãnh đạo Chi nhánh trong suốt thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo cần phải khắc phục để làm tốt hơn trong nhiệm kỳ mới, đòi hỏi cấp ủy khóa mới phải đoàn kết, nhất trí cao trong ý chí và hành động để lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội với khẩu hiệu “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”.

Đồng chí Phan Ngọc Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội các Chi bộ đã bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống, có đủ trí tuệ, bản lĩnh và năng lực lãnh đạo đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời gian tới.

 

Đồng chí Phan Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm các Đ/c Nguyễn Quang Huân - Bí thư Chi bộ; Đ/c Lê Quang Hoàng Chương - Phó Bí thư Chi bộ; Đ/c Ngô Đình Tiến - Chi ủy viên.

Đồng chí Phan Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Cà Mau nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm các Đ/c Lê Văn Tu - Bí thư Chi bộ; Đ/c Dương Thị Lắm - Phó Bí thư Chi bộ; Đ/c Nguyễn Thành Mãi - Chi ủy viên.

Đồng chí Phan Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm các Đ/c Nguyễn Văn Tạo - Bí thư Chi bộ; Đ/c Lê Phú Thạch - Phó Bí thư Chi bộ; Đ/c Võ Văn Tập, Đ/c Hồ Văn Hùng, Đ/c Uông Văn Hưng - Chi ủy viên.

Tại Đại hội, Đảng ủy Công ty cũng trao giấy khen và phần thưởng cho các đồng chí đảng viên đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 theo quyết định số 02/QĐ-TV ngày 28/3/2017 của Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

 
 

Đại hội các Chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của toàn thể đảng viên trong Chi nhánh. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, người lao động và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của đơn vị, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Công ty trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phan Ngọc Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cùng đại diện Lãnh đạo Công ty chụp ảnh kỷ niệm cùng đảng viên của các Chi bộ


 

 


 

 


Xem nhiều nhất