PV Power Services: Sẵn sàng cho các mục tiêu phát triển dài hạn

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2017, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) tự tin sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông giao, sẵn sàng cho các mục tiêu phát triển dài hạn trong tương lai. Phóng viên Báo Năng lượng Mới có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc PV Power Services xung quanh câu chuyện này.

PV: Trước hết, xin ông cho biết những kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật của PV Power Services trong năm 2017?

Ông Nguyễn Minh Tuấn: Kết thúc năm 2017, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 32,05 tỉ đồng, bằng 102% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 25,61 tỉ đồng, bằng 104% kế hoạch; tỷ lệ chia cổ tức là 12%.

Về công việc cụ thể, trong năm 2017, PV Power Services đã thực hiện trung tu Nhà máy Điện (NMĐ) Cà Mau 1 (hoàn thành đúng tiến độ); tiểu tu NMĐ Cà Mau 2, Tổ máy 1, 2 NMNĐ Vũng Áng 1 (hoàn thành đúng tiến độ); đại tu NMĐ Nhơn Trạch 1 (hoàn thành đúng tiến độ); đại tu NMĐ Nhơn Trạch 2 (hoàn thành vượt tiến độ GT11 sớm hơn 3 ngày, GT12 sớm hơn 7 ngày)… qua đó góp phần đảm bảo các nhà máy sau bảo dưỡng, sửa chữa (BDSC) vận hành an toàn, hiệu quả, đạt độ khả dụng cao và quan trọng hơn là đóng góp cùng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.

Ngoài hoạt động BDSC dài hạn cho các NMĐ của tổng công ty, công tác phát triển dịch vụ ra các đối tác ngoài ngành tiếp tục được đặc biệt chú trọng. Trong năm 2017, PV Power Services đã hoàn thành công tác thí nghiệm hiệu chỉnh Nhà máy Thủy điện Bá Thước 1, Hương Điền, Trà Xom, Đa Dâng 3 và thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị cho Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam ở Hải Phòng; BDSC các thiết bị điện cho Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn… với tổng giá trị thực hiện là 30,19 tỉ đồng, vượt gần 59% so với kế hoạch.

Quá trình thực hiện BDSC các NMĐ luôn đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động, chất thải nguy hại được kiểm soát chặt chẽ, không để ảnh hưởng hưởng đến môi trường.

PV: Vậy đâu là thách thức lớn nhất mà PV Power Services phải đối diện trong năm 2017?

Ông Nguyễn Minh Tuấn: Năm 2017, PV Power Services đã triển khai một khối lượng công việc rất lớn, gồm các hoạt động sửa chữa thường xuyên, BDSC định kỳ, trong đó có trung tu NMĐ Cà Mau 1, đại tu 2 tổ máy NMĐ Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2. Những đại tu trên đã hút gần như toàn bộ nguồn lực của công ty. Trong quá trình thực hiện, có những thời điểm đòi hỏi về mặt tiến độ thì có sự chồng lấn nhau, tức cái này chưa xong thì cái kia đã gối vào. Điều này đòi hỏi PV Power Services phải có phương án hết sức linh hoạt, kịp thời về việc sắp xếp, bố trí nhân sự, phân bố nguồn lực... để làm sao đảm bảo tiến độ đặt ra. Và thực tế, PV Power Services không những đã đảm bảo tiến độ mà còn vượt tiến độ, mang lại lợi ích lớn cho công ty cũng như của chủ đầu tư.

PV: Yếu tố nào đã giúp PV Power Services vượt khó trong năm 2017, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Tuấn: Có được những kết quả trên, đầu tiên phải khẳng định là PV Power Services luôn nhận được sự tin tưởng, quan tâm, định hướng, chỉ đạo sát sao, kịp thời và sự ủng hộ rất lớn từ phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và PV Power. Thứ nữa, đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành công ty trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Và điều quan trọng, từ nhiều năm nay, PV Power Services đã luôn chú trọng đến công tác đào tạo, xây dựng được đội ngũ cán bộ, kỹ sư có trình độ kỹ thuật cao, có đủ năng lực đảm nhiệm nhiều phần việc quan trọng trong quá trình BDSC các NMĐ. Chính nhờ việc đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, tự chủ được nhiều phần việc trong quá trình BDSC các nhà máy điện nên PV Power Services rất chủ động trong việc triển khai, thực hiện công việc trong các kỳ bảo dưỡng.

Một cách lượng hóa, thời điểm 2007, cùng một hoạt động BDSC thì chỉ có 4-5 cán bộ của PV Power Services tham gia vào, nhưng đến nay con số này là 60 người, tức là cán bộ, kỹ sư của công ty đã có thể đảm nhiệm, thay thế được phần việc của 55 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài. Đây chính là yếu tố nền tảng để PV Power Services hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, dài hạn trong lĩnh vực BDSC các NMĐ.

 

Ông Nguyễn Minh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra công tác bảo dưỡng thiết bị

PV: Nhưng rõ ràng, để đạt được kết quả như vậy, công tác chuẩn bị, lên kế hoạch có ý nghĩa vô cùng quan trọng?

Ông Nguyễn Minh Tuấn: Đúng là như vậy. Trong 1 năm phải thực hiện khối lượng công việc lớn như năm 2017 thì bên cạnh việc có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật có năng lực, trình độ, công tác chuẩn bị là có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Công tác chuẩn bị có rất nhiều việc, bao gồm từ công tác rà soát phạm vi công việc, thống nhất các phạm vi công việc, hình thành các nhóm, tổ công tác với những phần việc cụ thể... để từ đó lên phương án sử dụng, luân chuyển, huy động nguồn nhân lực từ các chi nhánh sao cho tối ưu nhất. Ở đây cũng xin nhấn mạnh thêm, thông qua việc luân chuyển, huy động nguồn nhân lực từ các chi nhánh, cùng với việc tham gia ngày càng nhiều hơn các hạng mục, phần việc BDSC trong phạm vi công việc của nhà thầu phụ nước ngoài, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của công ty sẽ có cơ hội để học hỏi thực tế, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó nâng cao trình độ, mà trong lĩnh vực BDSC, được đào tạo thực tế là vô cùng quan trọng.

PV: Mục tiêu của PV Power Services trong năm 2018 là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Tuấn: Mục tiêu của PV Power Services là tiếp tục thực hiện công tác BDSC thường xuyên và đột xuất các NMĐ Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 và Vũng Áng 1 đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả; thực hiện tốt công tác BDSC định kỳ các NMĐ theo kế hoạch như trung tu mở rộng NMĐ Cà Mau 2, Vũng Áng 1, tiểu tu NMĐ Cà Mau 1, Nhơn Trạch 2, Hủa Na và đại tu Nhà máy Thủy điện Đắkđrinh.

Để giảm chi phí trong quá trình BDSC các NMĐ, PV Power Services sẽ tiếp tục đàm phán để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, dần cắt giảm phạm vi công việc của các nhà thầu phụ nước ngoài. Bên cạnh đó là cung cấp các dịch vụ chế tạo, gia công cơ khí, phục hồi thiết bị điện cho các NMĐ mà công ty đang thực hiện BDSC.

Cùng với đó, PV Power Services sẽ tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm và thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ ra bên ngoài về công tác lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện, góp phần làm tăng doanh thu, lợi nhuận cũng như tạo thương hiệu cho công ty; chuẩn bị sẵn sàng để có thể chủ động đảm nhận công việc BDSC NMĐ Cà Mau 1 và 2 sau 100.000 giờ EOH; chuẩn bị cho công tác sửa chữa định kỳ các NMĐ trong năm 2019…

PV: PV Power Services đã đề ra những giải pháp gì để cụ thể hóa mục tiêu trên?

Ông Nguyễn Minh Tuấn: Là công ty cổ phần, PV Power Services xác định việc xây dựng hệ thống quản trị minh bạch và hiệu quả, khẳng định uy tín và thương hiệu doanh nghiệp bằng chất lượng dịch vụ là yêu cầu cấp thiết, sống còn với sự phát triển của công ty. Trên tinh thần đó, trong năm 2018, PV Power Services sẽ tiếp tục thực hiện một loạt các giải pháp về tài chính, kỹ thuật, đào tạo, nhân sự, đảm bảo cân đối dòng tiền đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch được giao và nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh…

Đồng thời, PV Power Services sẽ tái cơ cấu lại một số phòng chức năng, đặc biệt là bộ phận thương mại, sẽ xây dựng một số nhóm triển khai công tác kinh doanh, phát triển thị trường. Việc này không phải năm 2018 PV Power Services mới thực hiện nhưng năm 2018, công ty sẽ quyết liệt triển khai, thực hiện, hệ thống lại những nội dung đã thực hiện để triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ bên ngoài, phấn đấu năm 2018 sẽ cao hơn con số 30,19 tỉ đồng đã đạt được trong năm 2017.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2017, tập thể lãnh đạo PV Power Services tự tin sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của công ty giao và hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn trong tương lai.

PV: Xin cảm ơn ông!

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 của PV Power Services:

- Doanh thu đạt 299,46 tỉ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 20,83 tỉ đồng;

- Tỷ lệ chia cổ tức là 9%.


 

Tin liên quan


Xem nhiều nhất