Ông Vũ Anh Tuấn – Nguyên Giám đốc PV Power Nhơn Trạch về làm Giám đốc PV Power Services

Ông Vũ Anh Tuấn, Nguyên Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (PV Power Nhơn Trạch), thay Ông Nguyễn Minh Tuấn giữ chức Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) từ ngày 09/10/2019.

Ông Phan Ngọc Hiền – Phó Giám đốc PV Power tặng hoa chúc mừng

Ông Vũ Anh Tuấn – Giám đốc PV Power Services

Thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-ĐLDK ngày 27/9/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) về việc thay đổi người đại diện phần vốn của PV Power tại Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services), ngày 09/10/2019, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của PV Power Services, các cổ đông đã thông qua nội dung miễn nhiệm Giám đốc PV Power Services do được điều động giữ chức vụ khác tại PV Power và thông qua giới thiệu Ông Vũ Anh Tuấn – Nguyên Giám đốc PV Power Nhơn Trạch giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc PV Power Services với tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối.

Giám đốc PV Power Services Vũ Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Ông Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1974, Kỹ sư Điện, Thạc sĩ quản lý năng lượng đã từng giữ nhiều vai trò lãnh đạo về công tác quản lý kỹ thuật tại các nhà máy điện. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Vũ Anh Tuấn thể hiện quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết cùng cán bộ nhân viên PV Power Services hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, uy tín trong cung cấp dịch vụ cho đối tác, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Cổ đông lớn PV Power mong Giám đốc mới sẽ giúp PV Power Services vượt qua mọi khó khăn thách thức trước mặt, đưa Công ty lên một vị thế mới trong công tác dịch vụ kỹ thuật nhà máy điện, uy tín trong nước và khu vực./.

Cán bộ chủ chốt PV Power Nhơn Trạch chúc mừng Ông Vũ Anh TuấnXem nhiều nhất