PV POWER SERVICES TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Ngày 09/10/2019, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 để bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Phan Ngọc Hiền, Ông Nguyễn Minh Tuấn, Ông Phan Thế Hồng do cổ đông lớn PV Power thay đổi người đại diện phần vốn.

 

Phó Tổng Giám đốc PV Power Phan Đại Thành và Phan Ngọc Hiền tặng hoa chúc mừng 03 đồng chí được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị PV Power Services nhiệm kỳ 2017 - 2022

Theo đó, trên cơ sở giới thiệu của cổ đông lớn PV Power, PV Power Services đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với Ông Phan Ngọc Hiền do được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc PV Power, miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Tuấn do được điều động giữ chức vụ khác tại PV Power, miễn nhiệm Ông Phan Thế Hồng do nghỉ hưu theo chế độ và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội cổ đông bất thường đã thông qua danh sách giới thiệu nhân sự và bầu ra 03 thành viên Hội đồng Quản trị mới gồm các Ông Bùi Duy Nhị Nhị sinh năm 1964 Thạc sĩ kinh tế, Ông Vũ Anh Tuấn sinh năm 1974, Thạc sĩ quản lý năng lượng và Ông Mã Ngọc Kỳ sinh năm 1972, Thạc sĩ quản lý công nghiệp với tỷ lệ phiếu bầu gần như tuyệt đối.

Ngay sau đó Hội đồng quản trị đã họp để bầu ra Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công ty. Ông Bùi Duy Nhị đã trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power Services, Ông Vũ Anh Tuấn được Hội đồng Quản trị thông qua bổ nhiệm Giám đốc PV Power Services.

Chủ tịch HĐQT PV Power Services Bùi Duy Nhị phát biểu tại Đại hội

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bùi Duy Nhị và Giám đốc Vũ Anh Tuấn đã bày tỏ sự trân trọng với cổ đông Công ty, đặc biệt là sự tin tưởng của cổ đông lớn PV Power. Lãnh đạo mới của PV Power Services cũng thể hiện quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết cùng cán bộ nhân viên PV Power Services hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, uy tín trong cung cấp dịch vụ cho đối tác, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Giám đốc PVPS Vũ Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội


Phó Tổng Giám đốc PV Power Phan Đại Thành phát biểu tại Đại hội


Ông Phan Đại Thành – Phó Tổng Giám đốc PV Power đã phát biểu chúc mừng sự thành công của Đại hội và chúc PV Power Services sẽ đạt thêm nhiều thành tựu trong thời gian tới.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVPS năm 2019Tin liên quan


Xem nhiều nhất