PVP Services hoàn thành công tác Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2 tại 100k EOH năm 2023

Ngày 10/7/2023, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Services) đã phối hợp với Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Ca Mau) và Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power TSC) bắt đầu triển khai thực hiện công tác Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2 tại 100k EOH năm 2023 theo kế hoạch phê duyệt từ ngày 10/7/2023 đến ngày 2/9/2023 với tổng thời gian là 55 ngày.

 

Đến ngày 22/8/2023, PVP Services đã hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa với hơn 1.836 hạng mục lớn nhỏ theo Hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư, đảm bảo các tổ máy Nhà máy điện(NMĐ) Cà Mau 2 sẵn sàng thực hiện công tác thử nghiệm nóng (hot commissioning) của nhà sản xuất gốc Siemens.

PVP Services thực hiện đại tu hệ thống thiết bị quay bơm nước làm mát chính

 

Mặc dù, quá trình bảo dưỡng diễn ra trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, tiến độ công việc cũng đã phải chịu không ít ảnh hưởng và khó khăn, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bước lập kế hoạch, họp rà soát phạm vi công việc, nhân sự, vật tư, công cụ dụng cụ, tiến độ định kỳ cùng Chủ đầu tư, quá trình tiếp thu nghiêm túc các bài học kinh nghiệm về các đợt bảo dưỡng sửa chữa trước đây, cùng với việc quan tâm chỉ đạo sát sao, hỗ trợ động viên kịp thời của Ban lãnh đạo và Công đoàn PVP Services, sự đoàn kết, phối hợp, giám sát chặt chẽ công việc tại công trường giữa các đơn vị bộ phận liên quan, quản lý tốt công tác an ninh an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, sự điều chỉnh linh hoạt trong việc bố trí công việc. Đặc biệt là sự tập trung, cố gắng nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm cao, phát huy sáng kiến, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, xác định được tầm quan trọng của việc hoàn thành từng hạng mục công việc, tiến tới hoàn thành toàn bộ phạm vi công việc theo Hợp đồng đã ký kết của gần 300 nhân sự trực tiếp tham gia công tác bảo dưỡng sửa chữa đã thực hiện một cách xuất sắc, không chỉ đáp ứng đầy đủ với phương châm: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - An toàn”, mà còn thực hiện đạt được mục tiêu An toàn - Chất lượng - Vượt tiến độ quy định trước 02 ngày.

Công tác cải tiến cố định các ống trao đổi nhiệt của Lò thu hồi nhiệt

 

 

PVP Services thực hiệc công tác bảo dưỡng thiết bị Nhất thứ trạm điện 220 kV và thí nghiệm rơle bảo vệ turbine, máy phát.

Ngoài ra, trong thời gian thực hiện Đại tu NMĐ Cà Mau 2 nói trên, PVP Services còn cung cấp 60 nhân lực dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao cho Siemens thực hiện công tác bảo dưỡng turbine khí và turbine hơi cùng với các chuyên gia nước ngoài. Đây là sự bứt phá, thể hiện quyết tâm thực hiện chiến lược dần thay thế chuyên gia nước ngoài trong các kỳ Trung tu, Đại tu các NMĐ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam do PVP Services thực hiện.

Nhân sự PVP Services thực hiện công tác bảo dưỡng turbin hơi, turbin khí cùng với các chuyên gia nước ngoài

Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2 tại 100k EOH năm 2023 đánh dấu cột mốc PVP Services đã thực hiện hoàn thành tốt công việc theo Hợp đồng đã ký giữa PV Power và PVP Services với khối lượng công việc vô cùng lớn (04 lần Đại tu, 04 lần Trung tu và 17 lần Tiểu tu), hệ thống công nghệ phức tạp, yêu cầu khắt khe về kỹ thuật nhưng PVP Services đã đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện Cà Mau 2 nói riêng và các Nhà máy khác trong Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nói chung. PVP Services hoàn thành tốt công tác Đại tu tại 100k EOH đã góp phần giúp Nhà máy điện Cà Mau 2 đảm bảo kỹ thuật, độ khả dụng, tin cậy để vận hành an toàn hiệu quả trong thời gian tới, đặc biệt đáp ứng nhu cầu phụ tải trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2023 và các năm tiếp theo, cũng như khẳng định đội ngũ cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, công nhân, lao động của PVP Services có trách nhiệm, kiến thức chuyên sâu, tâm huyết với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan


Xem nhiều nhất