CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀM VIỆC TẠI HÀ TĨNH

 

Ngày 08/5/2023, ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã có chuyến công tác và làm việc tại Hà Tĩnh, trong chuyến công tác Chủ tịch HĐQT đã tới thăm Phòng Phát triển Dịch vụ thuộc Chi nhánh Hà Tĩnh của Công ty tại Nhà máy gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Phòng Phát triển Dịch vụ thuộc Chi nhánh Hà Tĩnh là bộ phận được giao quản lý và thực hiện hợp đồng dài hạn 3 năm sửa chữa thiết bị Xưởng công dụng và Xưởng năng lượng Nhà máy gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Hợp đồng Formosa Hà Tĩnh).

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Phòng Phát triển dịch vụ báo cáo về kết quả thực hiện Hợp đồng Formosa Hà Tĩnh và các hoạt động của Phòng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của các CNCBV của Công ty tại Nhà máy gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Chủ tịch đánh giá công việc của Phòng Phát triển dịch vụ thuộc Chi nhánh Hà Tĩnh của Công ty tại Formosa với 34 người lao động PVPS có ý nghĩa rất quan trọng; Hợp đồng đã đem lại doanh thu, lợi nhuận, giải quyết việc làm, nâng cao tay nghề của lao động kỹ thuật cũng như góp phần phát triển dịch vụ của Công ty, là tiền đề để Công ty tiếp tục mở rộng và phát triển việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong các năm tới cho các đơn vị trong và ngoài ngành.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng đã nghe kế hoạch triển khai thực hiện Hợp đồng Formosa Hà Tĩnh, các giải pháp nâng cao năng suất lao động và có chỉ đạo cụ thể đối với công việc cũng như giải pháp cho các khó khăn vướng mắc của Phòng Phát triển Dịch vụ khi triển khai thực hiện hợp đồng tại Nhà máy gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Một số hình ảnh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã thăm và động viên các CBCNV đang trực tiếp làm việc tại Xưởng Năng lượng và Xưởng Công dụng Nhà máy gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.Tin liên quan


Xem nhiều nhất