PVPS tham gia Lễ phát động thi đua hoàn thành đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2: An toàn - Chất lượng - Vượt tiến độ

Sáng ngày 29/6/2023, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) đã tham gia Lễ phát động phong trào thi đua hoàn thành công tác đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2 tại 100.000 EOH do Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Ca Mau) tổ chức, với phương châm thực hiện: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - An toàn”

Đại diện lãnh đạo Công ty ông Vũ Anh Tuấn – GĐ Công ty PVPS, Chủ đầu tư (PV Power Ca Mau) và các nhà thầu (Siemens, TSC) ký cam kết giao ước thi đua hoàn thành công tác đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2 tại 100.000 EOH.

Công tác đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2 tại 100.000 EOH sẽ diễn ra từ ngày 10/7/2023 đến ngày 2/9/2023 (tổng thời gian là 55 ngày). Với khối lượng công việc vô cùng lớn, công nghệ phức tạp, số người lao động tham gia trên công trường khoảng trên 800 người, điều này cho thấy công tác đại tu là rất quan trọng, tiến độ rất căng thẳng, yêu cầu khắt khe về kỹ thuật. Vấn đề đặt ra là yêu cầu quản lý chặt chẽ về con người và thiết bị; công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, bảo hiểm lao động…, nhằm ngăn ngừa những nguy cơ gây mất an toàn, không để xảy ra bất cứ tai nạn lao động cũng như sự cố cháy nổ, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quản lý chất thải theo đúng pháp luật quy định.

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu công việc, đòi hỏi mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân tham gia công tác đại tu phải thật sự tập trung, nỗ lực, xác định được tầm quan trọng của việc hoàn thành từng hạng mục công việc, tiến tới hoàn thành toàn bộ phạm vi công việc đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2 theo đúng thời gian đã đề ra.

CBNLĐ các đơn vị nhà thầu và các đối tác tham dự lễ phát động thi đua.

Thay mặt Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, ông Hồ Tuấn Kiệt - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty động viên cán bộ, người lao động các đơn vị, nhà thầu và các đối tác cùng thi đua lao động: Vì mục tiêu phát triển của mỗi doanh nghiệp; vì thương hiệu mỗi đơn vị, với phương châm: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - An toàn”. Ông Hồ Tuấn Kiệt kêu gọi toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động tham gia đợt đại tu với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy sáng kiến, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, để đạt được mục tiêu đã đề ra. Đây là công trình thi đua chào mừng đại hội Công đoàn các cấp và chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào ngày 4/7/2023.

Ông Hồ Tuấn Kiệt - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam phát động phòng trào thi đua hoàn thành các hạng mục đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2 tại 100.000 EOH.

Phát biểu chỉ đạo phong trào thi đua, ông Đoàn Công Đức - Đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh: Thi đua lao động sôi nổi trên toàn nhà máy phải được gắn với thi đua học tập Chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; tạo không khí làm việc phấn khởi ở từng vị trí công việc, với thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, bảo đảm vệ sinh môi trường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khai thác tối đa các nguồn lực, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, các nhà thầu và các đối tác, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Qua phong trào thi đua, thường xuyên quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, lao động có trách nhiệm, kiến thức chuyên sâu, tâm huyết với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Ông Đoàn Công Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PV Power Ca Mau, đại diện chủ đầu tư phát biểu chỉ đạo phong trào thi đua.

Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua, kỹ sư Phan Huỳnh Phú Quốc, nhân viên Phòng Kỹ thuật – Sản xuất, PVPS Cà Mau đại diện cho hơn 800 cán bộ, người lao động của các đơn vị nhà thầu và các đối tác tham gia công tác đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2 thể hiện rõ quyết tâm: Tăng cường trách nhiệm, đồng tâm hiệp lực, chuyên nghiệp trong từng vị trí công tác, đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện Cà Mau 2 nói riêng và các nhà máy khác trong Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nói chung. Tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy trình, quy định về phiếu công tác, phiếu thao tác trong suốt thời gian sửa chữa; hoàn thành công tác đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2 đảm bảo An toàn - Chất lượng - Vượt tiến độ về thời gian quy định trên 2 ngày.

Thay mặt cán bộ, người lao động của PVPS và các đối tác, kỹ sư Phan Huỳnh Phú Quốc hưởng ứng phong trào thi đua tại lễ phát động.

Đại diện lãnh đạo Công ty ông Vũ Anh Tuấn – GĐ Công ty, chủ đầu tư (PV Power Ca Mau) và các nhà thầu (Siemens, TSC) chụp hình lưu niệm.

Đồng chí Lê Văn Tu – PGĐ Phụ trách Kỹ thuật – An toàn Công ty chụp hình lưu niệm với các đơn vị

Tin liên quan


Xem nhiều nhất