ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI NHÁNH CÀ MAU NHIỆM KỲ 2020 - 2023

Sáng ngày 11 tháng 02 năm 2020, Chi bộ Chi nhánh Cà Mau đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội Chi bộ Chi nhánh Cà Mau được triển khai theo Kế hoạch số 210-KH/ĐU ngày 18/12/2019 của Đảng ủy Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội được diễn ra với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy; coi trọng chất lượng, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đã đề ra. Đại hội cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đồng chí Bùi Duy Nhị - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Duy Nhị - Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty. Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty biểu dương những kết quả Chi bộ đã đạt được trong thời gian qua, thực hiện tốt vai trò là đầu tàu trong các nhiệm vụ chính trị, bên cạnh đó đồng chí Bí thư đã chỉ đạo 08 nội dung liên quan đến phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2023 giúp chi bộ lãnh đạo và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2023 ra mắt Đại hội

Qua bầu cử, đồng chí Lê Văn Tu tái đắc cử chức danh Bí thư và đồng chí Dương Thị Lắm được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Chi nhánh Cà Mau nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Đồng chí Bùi Duy Nhị tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Chi nhánh Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2023

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Tin liên quan


Xem nhiều nhất