Chi bộ Nhơn trạch tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2023

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-ĐU ngày 18/12/2019 của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 10/02/2020, Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch (Chi bộ được Đảng bộ Công ty chọn tổ chức đại hội điểm) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2023.

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Bùi Duy Nhị – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Duy Nhị – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đồng chí Mã Ngọc Kỳ - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty, đồng chí Lê Văn Tu – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Cà Mau, đồng chí Nguyễn Duy Long – Bí thư Chi bộ Tổng hợp - Đảng Đoàn, trưởng Phòng Tổng hợp Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam và sự có mặt của 15 đảng viên về dự Đại hội.

Đ/c Nguyễn Quang Huân trình bày Báo cáo Chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2023; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Huân – Bí thư Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2023; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Trong nhiệm kì vừa qua, Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đại hội lần thứ III, nhiệm kì 2017-2020 đã đề ra, cụ thể đã làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn hàng năm. Từ 2017 – 2019, Chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành 100% công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và định kỳ các NMĐ Nhơn Trạch 1 và NMĐ Nhơn Trạch 2.

 

Đ/c Bùi Duy Nhị - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Duy Nhị – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty biểu dương Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch đã tổ chức tốt công tác đại hội điểm Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020 – 2023, đồng thời khen ngợi Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, tổ chức thực hiện hoàn thành công tác BDSC các NMĐ Nhơn Trạch 1 và NMĐ Nhơn Trạch 2 trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đưa ra các ý kiến chỉ đạo với Chi bộ: Đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo tại chỗ, đào tạo lành nghề cho người lao động; Phát triển công tác khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh; Tiếp tục tái cơ cấu, kiện toàn bộ máy tổ chức, định biên và tinh gọn bộ máy, góp phần tăng năng suất lao động; Tập trung công tác tuyên truyền tư tưởng cho CBCNV an tâm công tác; Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Nhiệm kỳ 2020-2023 phấn đấu kết nạp thêm 05 đảng viên mới.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 03 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020 – 2023, sau khi bầu Chi ủy, Đại hội đã bầu ra Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ với kết quả như sau: Đ/c Nguyễn Quang Huân - Bí thư Chi bộ; Đ/c Ngô Đình Tiến - Phó Bí thư Chi bộ; Đ/c Lê Quang Hoàng Chương - Chi ủy viên. Tiếp đến, Đại hội đã bầu chọn 06 đại biểu Chi bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch khóa IV nhiệm kỳ 2020 – 2023 ra mắt Đại hội

Tiếp nối, phát huy thành công của nhiệm kì 2017-2020, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Chi bộ tiếp tục đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020 – 2023 đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tổng công ty trong thời kỳ mới.

Tin liên quan


Xem nhiều nhất