KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC CỦA CBCNV PV POWER SERVICES – CHI NHÁNH CÀ MAU TẠI CÔNG TRƯỜNG NHÀ MÁY ĐIỆN CÀ MAU 1 NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM 2023

Trong không khí thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD của công ty, góp phần vào năm thành công chung của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cũng như của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, mặc dù là những ngày cuối năm 2023, người lao động Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) vẫn hăng say làm nhiệm vụ ở các công trường, nhà máy.

 

CBCNV thực hiện công tác thay mới toàn bộ bảo ôn của vách Diverter Damper HRSG12

Tại Cà Mau, thực hiện hợp đồng cung cấp Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên cho Nhà máy điện Cà Mau 1 & 2 giữa Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam –CTCP (PV Power), ngoài công tác bảo dưỡng thường xuyên hàng tháng, PV Power Services cũng đang thực hiện thêm nhiều phạm vi công việc của các bất thường tồn tại và Tiểu tu một số hệ thống thiết bị quan trọng chính trong thời gian Nhà máy điện Cà Mau 1 đang ngừng hoàn toàn các tổ máy để kiểm tra máy phát điện của các tổ máy GT11, GT12 và ST10

CBCNV thực hiện công tác vệ sinh, kiểm tra đánh giá các bao hơi HRSG

CBCNV thực hiện công tác kiểm tra đánh giá các ống Fintube HRSG

 

CBCNV thực hiện công tác Tiểu tu hệ thống nhớt bôi trơn ST10

PV Power Services cung cấp nhân sự cho nhà thầu Siemens thực hiện công tác

kiểm tra buồng đốt Turbine

PV Power Services cung cấp nhân sự cho nhà thầu KPG thực hiện công tác kiểm tra

các máy phát CM1

Với bề dày kinh nghiệm bảo dưỡng, sửa chữa của CBCNV PV Power Services, tính đến thời điểm hiện tại các công tác xử lý bất thường tồn tại và Tiểu tu các hệ thống thiết bị chính đã hoàn thành, đảm bảo tính khả dụng cho các tổ máy Cà Mau 1.

Để đạt được kết quả trên là nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của toàn bộ tập thể PV Power Services/Chi nhánh Cà Mau, sự quyết tâm để đáp ứng tiến độ theo đúng hợp đồng đã ký kết. Qua đó, Công ty PV Power Services ngày càng khẳng định thêm tên tuổi, uy tín của mình trong công tác bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện trong và ngoài Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Tác giả: Phan Huỳnh Phú Quốc

Tin liên quan


Xem nhiều nhất