Nhân lực chất lượng cao cho phát triển bền vững

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội khóa XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tuy có nhiều khó khăn, thách thức nhưng PV Power Services đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông giao. Theo đó, kết thúc năm 2016, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 32,21 tỉ đồng, bằng 102% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 25,71 tỉ đồng, bằng 105% kế hoạch; Nộp ngân sách Nhà nước 88,7 tỉ đồng; Tỷ lệ chia cổ tức là 14,2%, vượt 2,2% so với chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Về các công việc cụ thể, trong năm 2016, PV Power Services đã hoàn thành tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, khắc phục, xử lý sự cố… nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định với độ khả dụng, độ tin cậy cao cho các nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Vũng Áng 1, Nhà máy Thủy điện Hủa Na, Đắkđrinh. Hoạt động của PV Power Services đã góp phần cùng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.

Ngoài hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa dài hạn cho các nhà máy điện của tổng công ty, PV Power Services cũng đã chú trọng tìm kiếm và phát triển dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa cho các đối tác ngoài ngành. Trong năm 2016, PV Power Services đã thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh, tư vấn cung cấp thiết bị, dịch vụ kỹ thuật cho các nhà máy điện Hương Điền, Sông Giang 2, Nam Kong 2, Phú Mỹ, Formosa… với tổng doanh thu đạt 125 tỉ đồng, đạt 201% kế hoạch.

Quá trình thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện luôn đảm bảo an toàn, sức khỏe môi trường, không để xảy ra tai nạn lao động, chất thải nguy hại được kiểm soát chặt chẽ, không để ảnh hưởng hưởng đến môi trường.

Có được những kết quả trên, đầu tiên phải nhấn mạnh đến sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện và sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), PV Power. Thứ nữa, đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành công ty trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. Quan điểm chung, nhất quán và xuyên suốt được ban lãnh đạo công ty xác định là phải quản lý, điều hành trên tinh thần minh bạch và hiệu quả. Mọi mục tiêu, kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh doanh từng tháng, từng quý đều được Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành bàn bạc đi đến thống nhất nên luôn có sự đồng thuận cao.

Đặc biệt, do tính chất đặc thù các nhà máy, công trình điện có hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, công nghệ cao nên trình độ tay nghề của đội ngũ cán bộ, kỹ sư luôn có vai trò quyết định trong việc thực hiện các hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, nhà máy này. Và ở PV Power Services, vấn đề bồi dưỡng nguồn nhân nhân lực, nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư luôn được chú trọng và xem là yếu tố nền tảng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Theo đó, từ khi được thành lập đến nay, chất lượng tay nghề của cán bộ, công nhân viên công ty đã không ngừng được nâng cao ở nhiều lĩnh vực, nhiều khâu. Đội ngũ kỹ sư của PV Power Services đã thay thế hầu hết các công việc của các chuyên gia nước ngoài và được chủ đầu tư, các đối tác đánh giá cao. Lãnh đạo PV Power cũng như các đối tác của công ty luôn đánh giá cao thành quả, chất lượng công việc mà PV Power Services đã thực hiện, trong đó đặc biệt ghi nhận chất lượng, trình độ tay nghề của đội ngũ cán bộ, kỹ sư của PV Power Services.

Thời gian tới là quãng thời gian mà PV Power Services sẽ chịu rất nhiều áp lực khi các hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa bước vào giai đoạn trung tu, đại tu, đòi hỏi nhân lực, vật lực lớn. Việc đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh vì thế sẽ rất khó khăn. Chính vì vậy, để duy trì đà tăng trưởng, phát triển, trong thời gian tới, PV Power Services xác định sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, định kỳ và đảm bảo độ khả dụng cao cho các nhà máy điện của PV Power. Cùng với đó, chuẩn bị tốt nhân sự và các điều kiện cần thiết khác để tiếp nhận bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1, Long Phú 1 của PVN.

Đặc biệt, để giảm chi phí trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện, PV Power Services sẽ tiếp tục đàm phán để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, dần cắt giảm phạm vi công việc của các nhà thầu phụ nước ngoài. Bên cạnh đó là cung cấp các dịch vụ chế tạo, gia công cơ khí, phục hồi thiết bị điện cho các nhà máy điện mà công ty đang thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa.

PV Power Services xác định việc xây dựng hệ thống quản trị minh bạch và hiệu quả, khẳng định uy tín và thương hiệu doanh nghiệp bằng chất lượng dịch vụ là yêu cầu cấp thiết, sống còn với sự phát triển của công ty. Trên tinh thần đó, tập thể ban lãnh đạo PV Power Services xác định phải không ngừng cải tiến phương thức, trình độ quản lý ở tất cả các cấp theo hướng gọn, nhẹ, chuyên sâu, nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh; Tăng cường công tác đào tạo để xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư có trình độ tay nghề ngày càng cao, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện để từng bước thay thế các chuyên gia nước ngoài. Đồng thời tăng cường tìm kiếm và hợp tác với các đối tác hoạt động trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp vật tư thiết bị và phục hồi.

Mục tiêu phát triển theo hướng phát huy nội lực, PV Power Services luôn coi con người là yếu tố then chốt. Và để xây dựng được đội ngũ cán bộ, kỹ sư có trình độ chuyên môn đáp ứng các yêu cầu của công việc, công tác đào tạo luôn được đặc biệt chú trọng. Theo đó, các cán bộ, kỹ sư của PV Power Services tại các kỳ bảo dưỡng sửa chữa lớn tại các nhà máy sẽ được luân chuyển, điều động trong các chi nhánh của công ty để hỗ trợ, tăng cường lẫn nhau cũng như để học hỏi thực tế và kèm cặp, hướng dẫn cho đội ngũ mới.

Ngoài ra, PV Power Services sẽ tìm kiếm các khóa đào tạo chuyên sâu trong nước và quốc tế, đặc biệt là các khóa đào tạo do nhà chế tạo gốc tổ chức để cử cán bộ, kỹ sư tham gia khóa đào tạo. Những cán bộ, kỹ sư này sau khi hoàn thành khóa học, sẽ được PV Power Services tạo điều kiện cho tham gia vào các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các dự án ở nước ngoài mà nhà chế tạo gốc cung cấp.

Với những cán bộ, kỹ sư có trình độ tay nghề cao luôn được tạo điều kiện tốt nhất về môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ cũng như cơ hội phát triển.

Một số chỉ tiêu kinh doanh của PV Power Services năm 2017:

- Tổng doanh thu: 991,97 tỉ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 24,57 tỉ đồng;
- Giá trị thực hiện đầu tư: 54,4 tỉ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức: 12%.

 

Tin liên quan


Xem nhiều nhất