PVPS đặt mục tiêu chia cố tức 8,4% trong năm 2020

Ngày 20/5 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Tham dự Đại hội, về phía PV Power có ông Phạm Xuân Trường, Thành viên HĐQT Tổng Công ty; ông Phan Đại Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty. Về phía PVPS có ông Bùi Duy Nhị, Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty cùng các lãnh đạo trong HĐQT, Ban Giám đốc, cùng các cổ đông của PVPS.

Tại Đại hội, Ban Điều hành đã trình bày tới các cổ đông báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVPS

Theo đó, trong năm 2019, PVPS đã nỗ lực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện đạt 156% kế hoạch. Hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, định kỳ và đột xuất các nhà máy điện (NMĐ) theo các hợp đồng đã ký góp phần đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, đạt độ khả dụng cao.

Công ty đã bước đầu chủ động triển khai sắp xếp rà soát lại lao động tại các phòng, ban cơ quan văn phòng Công ty và toàn bộ các chi nhánh trong Công ty theo hướng tinh giản gọn nhẹ. Bên cạnh các khách hàng trong ngành Dầu khí, Công ty đã từng bước mở rộng thị trường ra ngoài ngành, ký hợp đồng với nhiều đối tác ngoài ngành như: Formosa (NMĐ FHS Hà Tĩnh, NMĐ FHS Nhơn Trạch), NMĐ Nông Sơn của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục duy trì thực hiện bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên/đột xuất, khắc phục bất thường/sự cố của các NMĐ Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, NMNĐ Vũng Áng 1 và NMĐ Formosa Hà Tĩnh đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, thực hiện công tác sửa chữa định kỳ các NMĐ theo kế hoạch của chủ đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn. PVPS đặt mục tiêu doanh thu trong năm 2020 là 251,88 tỷ đồng và dự kiến tỉ lệ chia cổ tức là 8,4%.

Phát biểu tại Đại hội, Thành viên HĐQT PV Power Phạm Xuân Trường đánh giá cao thành quả, chất lượng công việc mà PVPS đã thực hiện trong năm 2019, đặc biệt PVPS đã thực hiện nhiều kỳ sửa chữa, bảo dưỡng lớn cho các NMĐ của PV Power, đồng thời ghi nhận những đóng góp của PVPS vào thành tích kinh doanh chung của PV Power.

Thành viên HĐQT PV Power Phạm Xuân Trường phát biểu tại Đại hội

Thay mặt các cổ đông của Công ty, ông Phạm Xuân Trường đề nghị PVPS tiếp tục bám sát chiến lược phát triển ngành điện trong tương lai gần, nắm bắt các chủ trương, đường lối của Tập đoàn, PV Power để có định hướng phát triển phù hợp. Bên cạnh đó, tăng cường phát huy nội lực, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa các NMĐ, nâng cao chất lượng tay nghề của lực lượng kỹ sư, xây dựng hệ thống quản lý kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa chuyên nghiệp, đảm bảo các hoạt động sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng được an toàn, đạt hiệu quả cao.

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020 và một số nội dung khác. Trong đó, thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với các ông Mai Văn Long và Ngô Kim Sơn. Đại hội cũng thông qua việc bổ sung ông Phạm Đức Nghĩa và ông Vũ Huy Quang vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Lãnh đạo PV Power và PVPS chúc mừng ông Vũ Huy Quang và ông Phạm Đức Nghĩa được bầu vào HĐQT PVPS

Đại hội cũng đã được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung của cổ đông vào nội dung các bản báo cáo, dự thảo, tờ trình trong Đại hội. Đặc biệt các cổ đông đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp vào kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty cũng như đưa ra một số giải pháp, kiến nghị đối với Ban lãnh đạo Công ty về định hướng phát triển trong những năm tới.

Tin liên quan


Xem nhiều nhất