PV POWER SERVICES VƯỢT KHÓ NGOẠN MỤC TRONG NĂM 2020

Ngày 23/4 tại Hà Nội, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021.

Tham dự Đại hội, về phía cổ đông lớn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) có ông Phạm Xuân Trường, Thành viên HĐQT PV Power cùng các cổ đông, người đại diện được ủy quyền hợp pháp tham dự ĐHĐCĐTN năm 2021 của PV Power Services.

Về phía PV Power Services có ông Bùi Duy Nhị, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Vũ Anh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng các lãnh đạo trong HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty, đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn, đơn vị của Công ty.

Toàn cảnh ĐHĐCĐTN năm 2021 của PV Power Services

 

Năm 2020 là một năm khó khăn đối với PV Power Services do đại dịch Covid-19, tuy nhiên với sự hỗ trợ từ cổ đông lớn PV Power cùng sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức, chung lòng của tập thể Ban lãnh đạo, người lao động Công ty cùng với tăng cường công tác quản lý, quản trị, tiết kiệm/tiết giảm tối đa chi phí quản lý, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của cả năm.

Cụ thể, Công ty đã hoàn thành các công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, định kỳ, đột xuất và xử lý các sự cố, tồn tại, bất thường thiết bị/hệ thống các nhà máy điện. Tổng doanh thu của Công ty đạt 266,35 tỷ đồng, bằng 105,7% kế hoạch. Bên cạnh đó, lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch được giao, đạt 125,2% kế hoạch.

Trong năm 2020, Công ty đã hoàn thành kiện toàn cơ cấu doanh nghiệp, điều chỉnh cơ cấu nhân sự. Công ty đã ký hợp đồng với nhiều đối tác cũ và mới, các hợp đồng trong ngành, ngoài ngành. Giá trị thực hiện năm 2020 đạt 115,0% kế hoạch.

Ông Bùi Duy Nhị, Chủ tịch HĐQT PV Power Services trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

 

Bước sang năm 2021, Công ty xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên/định kỳ các nhà máy điện đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác xúc tiến, tìm kiếm cơ hội phát triển dịch vụ kỹ thuật, bao gồm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện và dịch vụ thương mại liên quan đến lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa (cung cấp vật tư, phụ tùng, thiết bị,…). Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của PV Power Services là công tác chuẩn bị sản xuất, sẵn sàng tham gia thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1. Công ty phấn đấu doanh thu năm 2021 đạt hơn 273 tỷ đồng.

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐTN

 

Tại Đại hội, HĐQT PV Power Services đã trình xin ý kiến các cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình về chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2035; Tờ trình về việc thông qua sửa đổi điều lệ Công ty…

Bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội


Các cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung được trình tại Đại hội với tỉ lệ cao. Trong đó, nhất trí với tỉ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 là 11%.

Tin liên quan


Xem nhiều nhất