Đại hội Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2017

Đồng chí Phan Ngọc Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty tặng hoa chúc mừng Đại hội

Được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, ngày 08/9/2016 Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2017 trong không khí cả nước đang thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 11/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Ngọc Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Mã Ngọc Kỳ - Phó Giám đốc Công ty; đồng chí Phạm Thị Sinh - Chánh văn phòng Đảng - Đoàn Công ty và toàn thể đảng viên Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh.

Đại hội Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2017, bao gồm 31 đảng viên đã thực hiện kiểm điểm, đánh giá công tác Đảng của Chi bộ giai đoạn lâm thời và xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2016 - 2017. Báo cáo đã đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó,xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2016 - 2017 trên các mặt chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng và tình hình cụ thể của Chi nhánh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tạo thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị

Tại Đại hội, đồng chí Phan Ngọc Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí ghi nhận và đánh giá khách quan nhất những kết quả Chi bộ lâm thời đã đạt được, ghi nhận những cố gắng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và lãnh đạo Chi nhánh trong thời gian Chi nhánh mới được thành lập cũng như thời gian hoạt động của Chi bộ lâm thời, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo cần phải khắc phục để làm tốt hơn trong nhiệm kỳ mới, đòi hỏi cấp ủy khóa mới phải đoàn kết, nhất trí cao trong ý chí và hành động để lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội với khẩu hiệu “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”.

Đồng chí Phan Ngọc Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2016 - 2017, gồm 05 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống, có đủ trí tuệ, bản lĩnh và năng lực lãnh đạo đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời gian tới.

Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2016 - 2017 ra mắt nhận nhiệm vụ

Đ/c Nguyễn Văn Tạo - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2016 - 2017 phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Đại hội Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của toàn thể đảng viên trong Chi nhánh. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, người lao động và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của đơn vị, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2016 - 2017, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Công ty trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phan Ngọc Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cùng đại diện Lãnh đạo Công ty chụp ảnh kỷ niệm cùng đảng viên của Chi bộ

Tin liên quan


Xem nhiều nhất