Những hợp đồng tiêu biểu PVPS đã triển khai và hoàn thành

- Cung cấp nhân sự thực hiện phần cách nhiệt và phần cơ cho Tuabin khí Nhà máy Điện Cà Mau 1&2.
- Cung cấp dịch vụ lọc dầu máy biến thế Nhà máy Điện Phú Mỹ 3.
- Cung cấp dịch vụ đấu nối nhà máy điện Cà Mau 2 với Nhà máy Đạm Cà Mau.
- Cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành NMTĐ Hương Điền - tỉnh Thừa Thiên - Huế 3x27MW - 3x31,75MVA - 11/110kV.
- Cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành NMTĐ Sê San 4A - tỉnh Gia Lai 3x21MW - 1x75MVA - 11/220kV.
- Cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị điện, thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành NMTĐ Suối Sâp 1 - tỉnh Sơn La 2x10,5MW - 1x26,5MVA - 6,3/110kV.
- Cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành NMTĐ ĐăkSrông 3B - tỉnh Gia Lai 3x6,5MW - 3x8MVA - 6,3/110kV.
- Tính toán, hiệu chỉnh cài đặt lại cac thông số cho hệ thống bảo vệ so lệch hai tổ máy GT21, GT22 Nhà máy điện Cà Mau 2 khi đấu nối Nhà máy Đạm Cà Mau
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau
Giá trị hợp đồng: 250.288,39EUR
Thời gian thực hiện: Từ 28/4/2011 – 12/5/2011
Dịch vụ:
- Cung cấp nhân sự đại tu nhà máy Điện Phú Mỹ 3 (108,35 triệu USD)
- Cung cấp nhân sự thanh tra A lần đầu tiên tổ máy GT11 của nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1 (64,29 triệu € và 323,18 tỉ đồng VNĐ)
- Thanh tra A cho tổ máy GT12 (64,07 triệu €),…
- Cung cấp nhân sự cho Siemens trong việc thực hiện công việc bảo dưỡng NMĐ Cà Mau 1
- Cung cấp vật tư và dịch vụ bảo dưỡng cho công tác tiểu tu lần đầu NMĐ Cà Mau 1  
- Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng động cơ và bơm hệ thống nước cấp lò hơi và hệ thống chân không bình ngưng với Phú mỹ 3.
- Cung cấp nhân công cho công tác tiểu tu Nhà máy điện Phú Mỹ 3  
- Cung cấp nhân công bảo dưỡng đường khí nóng GT – Nhà máy Điện Phú Mỹ 3
- Thực hiện công tác sơn ký hiệu hệ thống đường ống Lò thu hồi nhiệt Nhà máy Điện Cà Mau 1&2
- Công tác bảo dưỡng sửa chữa dài hạn Nhà máy Điện Cà Mau 1&2(320,89 triệu € và 620,64 tỉ đồng, thực hiện 12,25 năm tương đương với 100.000 giờ vận hành tương đương);