Dịch vụ


Các hợp đồng dịch vụ đã ký của PVPS.

STT

HỢP ĐỒNG

KHÁCH HÀNG

1

Cung cấp nhân công, vật tư sửa chữa lò hơi HRSG 12 NMĐ Cà Mau 1

Doosan Heavy industries an construction Co

2

Cung cấp sửa chữa van kiểm soát phun nước giảm ôn hơi siêu nhiệt lò hơi NMĐ CM; dịch vụ sửa chữa bơm nước ngưng của 1 số NMĐ CM1

Siemens AG

3

Hợp đồng 20090330/Rev.o về DV sơn kẻ chữ hệ thống lò hơi NMĐ CM 1 & 2

Doosan Heavy industries an construction Co

4

Dịch vụ sửa chữa van điều khiển nước cấp của bao hơi cao áp NMĐ CM 2; dịch vụ sủa chữa bộ trao đổi nhiệt bơm nước cấp của lò hơi NMĐ CM 1 & 2

Siemens AG

5

Dịch vụ kiểm tra van điều khiển tái sấy nguội của NMĐ CM2

Siemens AG

6

Dịch vụ sửa chữa van dừng và van điều khiển Tổ máy tua bin khí GT21 NMĐ CM2

Siemens AG

7

Dịch vụ lọc dầu MBA Nhà máy điện Phú Mỹ 3 BOT
(hợp đồng PM/09-0400 ngày 29/5/2009)

Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3

8

Dịch vụ tiểu tu và đại tu bơm nước ngưng (CEP) cho NMĐ Phú Mỹ 3 (hợp đồng PM/09-0368 ngày 26/5/2009)

Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3

9

Dịch vụ bảo trì và đại tu Motor trung thế cho NMĐ Phú Mỹ 3 (hợp đồng PM/09-0465 ngày 03/7/2009)

Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3

10

Dịch vụ tiểu tu và đại tu bơm nước cấp cho NMĐ Phú Mỹ 3 (hợp đồng PM/09-0372 ngày 22/5/2009)

Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3

11

Dịch vụ bảo trì selenoid actuator (hợp đồng PM/09-0597 ngày 23/7/2009)

Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3

12

Dịch vụ sửa chữa van 12LAE20AA101 lò hơi tại NMĐ CM (Lp-9046C/09.10.09)

Kiuchi Instrumentation

13

Dịch vụ sửa van 11LAE20AA101 lò hơi tại NMĐ CM (Lp-9047C/19.10.09)

Kiuchi Instrumentation

14

Dịch vụ cung cấp nhân lực cho đại tu NMĐ Phú Mỹ 3 BOT (hợp đồng 07-0809 Siemens EFT-PVPS/Phumy3 ngày 10/8/2009)

Cty TNHH Siemens

15

Cung cấp vật tư tiêu hao cho sửa chữa nhà máy điện NMĐ Cà Mau 1 (hợp đồng 0001/483162)

Siemens Aktiengesellschaft Energy Sector

16

Cung cấp vật tư tiêu hao cho sửa chữa nhà máy điện NMĐ Cà Mau 1 (hợp đồng 0001/482792)

Siemens Aktiengesellschaft Energy Sector

17

Cung cấp vật tư hợp đồng 0001/484693 ngày 3/11/2009
Cung cấp vật tư hợp đồng 0001/486098 ngày 4/11/2009

Siemens Aktiengesellschaft Energy Sector

18

Dịch vụ sửa chữa van hợp đồng 0001/483648 ngày 16/10/2009
Dịch vụ sửa chữa van hợp đồng 0001/483717 ngày 16/10/2010

Siemens Aktiengesellschaft Energy Sector

19

Dịch vụ sửa chữa van hợp đồng 0001/483719 ngày 16/10/2009
Dịch vụ sửa chữa van hợp đồng 0001/483538 ngày 16/10/2011

Siemens Aktiengesellschaft Energy Sector

20

Dịch vụ sửa chữa van hợp đồng 0001/483721 ngày 16/10/2009
Dịch vụ sửa chữa van hợp đồng 0001/483063 ngày 16/10/2012

Siemens Aktiengesellschaft Energy Sector

21

Dịch vụ sửa chữa van hợp đồng 0001/484404 ngày 22/10/2009
Dịch vụ sửa chữa van hợp đồng 0001/483534

Siemens Aktiengesellschaft Energy Sector

22

Dịch vụ cho thuê máy Video - Scope (P.O No 4502448894 ngày 25/11/2009)

Công ty TNHH Siemens

23

Dịch vụ gia công và lắp đặt hệ thống chắn rác cho NMĐ PM3, hợp đồng PM/09 - 0129 ngày 24/3/2009

Công ty Điện lựcTNHH BOT Phú Mỹ 3

24

Dịch vụ thuê văn phòng & Sửa chữa thiết bị văn phòng, hợp đồng 0001/481827 ngày 6/10/2009

Siemens Aktiengesellschaft Energy Sector

25

 Dịch vụ thuê nhân lực, hợp đồng 0001/478941 ngày 14/9/2009

Siemens Aktiengesellschaft Energy Sector

26

 Dịch vụ thuê nhân lực, hợp đồng 0001/486799 ngày 10/11/2009
 Dịch vụ thuê nhân lực, hợp đồng 0001/481510 ngày 12/10/2009

Siemens Aktiengesellschaft Energy Sector

27

Dịch vụ cho thuê máy hàn 0001/486489 ngày 17/11/2009

Siemens Aktiengesellschaft Energy Sector

28

 Dịch vụ thuê nhân lực, hợp đồng 0001/481306 ngày 01/10/2009

Siemens Aktiengesellschaft Energy Sector

29

 Dịch vụ thuê nhân lực, hợp đồng 0001/486673 ngày 10/11/2009 
 Dịch vụ thuê nhân lực, hợp đồng 0001/483022 ngày 13/10/2009

Siemens Aktiengesellschaft Energy Sector

 

TỔNG CỘNG

 


Dịch vụ công ty đang và sẽ cung cấp
1. Phát triển dịch vụ vận hành bảo trì bảo dưỡng sửa chữa chuyên nghiệp. Đây là một dịch vụ chiến lược của công ty nhằm đảm bảo cho PVPS ngày càng lớn mạnh và phát triển theo đúng định hướng của Tổng công ty cũng như Tập đoàn cũng như theo mong muốn của toàn thể Ban lãnh đạo và CBNV công ty
2. Sản xuất và kinh doanh phụ tùng thay thế. Để dịch vụ vận hành bảo trì bảo dưỡng sửa chữa chuyên nghiệp thì cần phải có một thế mạnh về sản xuất, và để thúc đẩy được lĩnh vực này phát triển thì công ty PVPS đang có nỗ lực rất nhiều cả về nhân lực và công nghệ cho lĩnh vực này phát triển.
3. Dịch vụ tin học phục vụ vận hành sửa chữa. Đây là một lĩnh vực thực sự rất quan trọng trong quá trình vận hành sửa chữa nhà máy điện, chính vì vậy công ty đã tập trung rất nhiều nguồn lực và tài chính để đầu tư cho dịch vụ ngày càng hoàn thiện hơn.
4. Nhập khẩu, tồn trữ kho vật tư thiết bị chuyên ngành điện cho PV POWER và các đơn vị khác trong ngành điện. Vật tư lưu trữ trong kho cũng là một trong những nhiệm vụ thực sự quan trọng góp phần vào việc đảm bảo cho dịch vụ vận hành bảo trì bảo dưỡng sửa chữa ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn.
5. Lên phương án tối ưu hoá hiệu suất phát điện của các nhà máy điện của PV POWER và của Khách hàng.
6. Đầu tư trung tâm kiểm định, hiệu chỉnh thiết bị đo lường đạt chuẩn quốc tế được cấp phép kiểm định dán tem thiết bị đo lường.
7. Liên danh liên kết với các công ty nước ngoài thực hiện các dịch vụ sửa chữa cung cấp vật tư và huấn luyện đào tạo. Để công ty nhanh chóng khẳng định được tên tuổi của mình trên thị trường, ban lãnh đạo công ty đã vạch ra đường hướng liên danh liên kết với các công ty có thế mạnh của ngành trong nước cũng như trên thế giới để tranh thủ tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh đó, công ty cũng rất chú trọng đến công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cũng như kinh nghiệm của CBCNV công ty.