Đóng mới và sửa chữa phương tiện nổi

 • Đóng tàu và cấu kiện nổi;
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
 • Chuẩn bị mặt bằng; Xây dựng công trình đường bộ;
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Xây dựng công trình công ích;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng;
 • Hoạt động xây dựng dân dụng khác;
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại;
 • Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy).
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng và thạch cao;
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Môi giới; Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, matít; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu;
 • Dạy nghề (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định);
 • Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);
 • Thiết kế tàu biển;
 • Giám sát lắp đặt thiết bị công trình xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp và dân dụng (không sản xuất tại trụ sở).

Địa chỉ liên hệ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0613570057

Fax:0613570045