Vận hành, Bảo dưỡng,Vận chuyển, Lắp đặt, Đấu nối ,Chạy thử, Sửa chữa các công trình dầu khí

Các dịch vụ chính:

-     Vận hành, bảo dưỡng (O&M) các công trình dầu khí

-     Vận chuyển, lắp đặt, đấu nối chạy thử, sửa chữa các công trình dầu khí

-     Cung ứng nhân lực hỗ trợ vận hành, bảo dưỡng, vận chuyển, lắp đặt và đấu nối chạy thử các công trình dầu khí.

-     Dịch vụ xưởng bảo dưỡng

-     Cung cấp vật tư phụ tùng, dịch vụ kho ngoại quan phục vụ cho công tác vận hành bảo dưỡng, lắp đặt và đấu nối chạy thử; biến cải, đại tu, bảo dưỡng trang thiết bị an toàn, cứu hỏa, cứu sinh; kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các thiết bị....

Trong năm 2010, PTSC đã tích cực thực hiện các công tác marketing, quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh đầu tư các phương tiện, thiết bị chuyên dụng như sà lan nhà ở 300 chỗ nhằm nâng cao năng lực dịch vụ, tận dụng mọi thế mạnh và cơ hội tham gia đấu thầu và trúng thầu thực hiện hàng loạt dự án vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí của các nhà thầu dầu khí được triển khai trong năm; tham gia cung cấp ổn định trên 130 lao động dài hạn cùng nhiều lượt lao động ngắn hạn phục vụ công tác O&M trên các giàn khai thác và các công trình dầu khí khác; phối hợp cùng các thành viên trong Consortium (Liên danh PTSC/POS-IEV-OSS) tiến hành cung cấp dịch vụ bảo dưỡng SPM cho Nhà máy lọc Dầu Dung Quất (BSR) an toàn, hiệu quả.

Kết quả doanh thu thực hiện từ dịch vụ lắp đặt, đấu nối, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng trong năm 2010 là 2.629 tỷ đồng, đạt 164% kế hoạch năm, tăng 66% so với thực hiện năm 2009. Lợi nhuận đạt 125 tỷ đồng, tăng 83% so với thực hiện năm 2009.