Đảng ủy PV Power Services triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”

Ngày 28/4/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam – PV Power Services đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị về thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng với chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo Kết luận số 21 KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.


Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Mạnh Dần - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

Về phía Đảng ủy PV Power Services, tham dự và điều hành Hội nghị có đồng chí Bùi Duy Nhị - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty. Cùng tham dự gồm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Công ty.                                                                         

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Duy Nhị đã yêu cầu các đồng chí dự Hội nghị tham gia góp ý cho báo cáo của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, thẳng thắn, mang tính xây dựng; chỉ rõ những ưu nhược điểm, hạn chế, nguyên nhân, “Tự soi, Tự sửa” để khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyến điểm. Đồng chí cũng lưu ý trong quá trình đánh giá, nhận xét tránh biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Mở đầu Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Phùng Văn Đức trình bày báo cáo kiểm điểm tự phê bình của tập thể Lãnh đạo Công ty về thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đ/c Phùng Văn Đức – Thay mặt Tập thể Lãnh đạo Công ty trình bày

báo cáo kiểm điểm tập thể

Trên tinh thần thảo luận tập trung, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Hội nghị cũng đã nghe các đồng chí Bùi Duy Nhị - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc trình bày bản tự kiểm điểm cá nhân gắn với nội dung Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII với chủ đề “Tự soi, Tự sửa” theo 05 nội dung của Kết luận số 21. Qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm và những giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị đã quán triệt các nội dung của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến thảo luận của các đồng chí trong BCH Đảng bộ, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Các ý kiến đều bày tỏ nhất trí với dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu. Các tập thể và cá nhân các đồng chí đứng đầu Công ty đã nghiêm túc “Tự soi, Tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế, đồng thời trao đổi về những vấn đề còn hạn chế để khắc phục, sửa chữa. Bên cạnh đó, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty tự giác kiểm điểm tự phê bình với chủ đề “Tự soi, Tự sửa” sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của đội ngũ, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty.

Phát biểu và tham gia ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Đinh Mạnh Dần ghi nhận và đánh giá công tác chuẩn bị hội nghị được Đảng ủy Công ty chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc. Hội nghị kiểm điểm tự phê bình tập thể, cá nhân được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung. Đồng chí nhấn mạnh, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng có những điểm mới được điều chỉnh, bổ sung rất quan trọng, trong đó tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải coi trọng việc xây dựng hệ thống chính trị, theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, bổ sung, làm rõ những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “tiêu cực” sát hợp tình hình mới. Về nhiệm vụ, giải pháp, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII chỉ rõ phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa với nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra; đồng thời bổ sung nhấn mạnh 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mới. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Tập trung vào phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Để Kết luận 21-KL/TW đi vào thực tiễn, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từng tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp cần nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Kết luận, bám sát hướng dẫn, kế hoạch của Đảng uỷ Tổng công ty để tổ chức thực hiện; đồng chí Đinh Mạnh Dần tin tưởng Đảng bộ PV Power Services sẽ phát huy trách nhiệm của mình, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kết luận với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (17/5/2007- 17/5/2022) và Công ty PV Power Services (27/11/2007 - 27/11/2022).

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Duy Nhị - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ghi nhận và tự đánh giá công tác kiểm điểm tự phê bình tập thể, cá nhân được thực hiện rất nghiêm túc. Nội dung sinh hoạt và các ý kiến phát biểu thảo luận của các đảng viên đều đúng trọng tâm, đúng chủ đề. Cấp ủy, các đảng viên đã nghiêm túc nhìn nhận, tự soi những hạn chế nhất định, từ đó xây dựng giải pháp khắc phục hạn chế, tiếp tục phát huy ưu điểm.

Trên tinh thần đó, đồng chí Bùi Duy Nhị đề nghị các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần tự giác khắc phục tốt những hạn chế qua việc “Tự soi” tại Hội nghị lần này. Từ đó làm cơ sở cuối năm bình xét, đánh giá, nhìn nhận lại các việc đã triển khai một cách nghiêm túc. Nhận định tình hình SXKD trong thời gian tới Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Bùi Duy Nhị yêu cầu toàn Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, vượt khó, tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Tại hội nghị đồng chí tiếp thu những ý kiến góp ý, trao đổi của đồng chí đại biểu cấp trên và ý kiến của các đồng chí tham dự Hội nghị, đồng thời cũng có những giải pháp để hoàn thiện hơn nữa vai trò lãnh đạo của tập thể lãnh đạo nói chung và cá nhân người đứng đầu nói riêng để lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

 

Tin liên quan


Xem nhiều nhất