PV Power Services tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Toàn cảnh đại hội

Tham dự Đại hội, về phía cổ đông lớn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) có ông Nguyễn Duy Giang - Phó Tổng giám đốc PV Power; cùng các cổ đông, người đại diện được ủy quyền hợp pháp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV Power Services.

Về phía PV Power Services có ông Bùi Duy Nhị - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; cùng các lãnh đạo trong HĐQT, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn, đơn vị của Công ty.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Tại Đại hội, PV Power ervices đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng bao gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban Kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình về chiến lược SXKD giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035 của Công ty; Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề cử nhân sự tham gia Thành viên Ban Kiểm soát Công ty; Tờ trình miễn nhiệm Tthành viên Ban Kiểm soát và đề cử nhân sự tham gia Thành viên Ban Kiểm soát Công ty; Bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Ông Vũ Anh Tuấn Giám đốc PV-Power Services trình bày báo cáo đại hội

Thay mặt Ban lãnh đạo PV Power Services, Giám đốc PV Power Services Vũ Anh Tuấn đã điểm lại những nét chính trong hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Năm 2021, PV Power Services đã gặp phải rất nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và thực trạng cạnh tranh của thị trường, tuy nhiên với sự hỗ trợ từ cổ đông lớn PV Power cùng sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức, chung lòng của tập thể Ban lãnh đạo, người lao động Công ty cùng với tăng cường công tác quản lý, quản trị, tiết kiệm/tiết giảm tối đa chi phí quản lý đã góp phần nâng cao hiệu quả SXKD, góp phần cùng PV Power hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2021.

Cụ thể, PV Power Services đã hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) thường xuyên/ đột xuất và xử lý sự cố các nhà máy điện (NMĐ) Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 và NMNĐ Vũng Áng 1; hoàn thành 100% khối lượng công việc so với kế hoạch đề ra, đảm bảo các nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, đạt độ khả dụng và độ tin cậy cao; hoàn thành công tác sửa chữa định kỳ các NMĐ đảm bảo an toàn, chất lượng và theo tiến độ các bên đã thống nhất; công tác phát triển dịch vụ ngoài tiếp tục được đẩy mạnh.

Về các chỉ tiêu tài chính, tổng giá trị ước thực hiện năm 2021 là 239,53 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch được giao, đạt 106% kế hoạch. Đảm bảo duy trì ổn định chế độ chính sách, thu nhập cho người lao động.

Cổ đông biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm của PV Power Services là thực hiện BDSC thường xuyên/đột xuất, khắc phục bất thường/sự cố của các NMĐ Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, NMNĐ Vũng Áng 1 và NMĐ Formosa Hà Tĩnh; thực hiện công tác sửa chữa định kỳ cho các NMĐ; tăng cường công tác tìm kiếm, ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật ngoài các hợp đồng đã ký; thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất, sẵn sàng tham gia thực hiện công tác BDSC NMNĐ Thái Bình 2; nâng cao công tác quản lý, quản trị điều hành hoạt động của Công ty; thực hiện tốt các giải pháp về lao động, đào tạo, nhân sự, tài chính nâng cao hiệu quả của hoạt động SXKD…

Thay mặt Ban lãnh đạo, Chủ tịch HĐQT PV Power Services Bùi Duy Nhị đã trình bày trước ĐHĐCĐ những giải pháp trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022. Cụ thể là các giải pháp thực hiện kế hoạch như: xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên, định kỳ; quản lý chặt chẽ công tác quản lý kỹ thuật, an toàn sức khỏe môi trường và an toàn lao động; tích cực tìm kiếm mở rộng hợp đồng dịch vụ, phát triển sản xuất, nâng cao doanh thu, nâng cao lợi nhuận; tiếp tục tái cấu trúc bộ máy và công tác tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; khuyến khích công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ…

Phó tổng Giám đốc Nguyễn Duy Giang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Đại hội, Phó Tổng giám đốc PV Power Nguyễn Duy Giang đánh giá cao thành quả, chất lượng công việc mà PV Power Services đã thực hiện trong năm 2021, đặc biệt PV Power Services đã thực hiện tốt việc sửa chữa, bảo dưỡng cho các NMĐ của PV Power, đồng thời ghi nhận những đóng góp của PV Power Services vào thành tích SXKD chung của PV Power.

Phó Tổng giám đốc PV Power Nguyễn Duy Giang khẳng định, lãnh đạo Tổng Công ty cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để PV Power Services phát triển bền vững, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đồng thời yêu cầu, PV Power Services cần tiếp tục phát huy nội lực, thực hiện tốt công tác BDSC thường xuyên, định kỳ và đảm bảo độ khả dụng cho các NMĐ của PV Power; cần tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển và cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, dịch vụ lắp đặt, thí nghiêm hiệu chỉnh tại các NMĐ; tăng cường nâng cao chất lượng tay nghề của lực lượng kỹ sư, đội ngũ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm, đảm bảo các hoạt động sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng được an toàn, đạt hiệu quả cao, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung quan trọng của Đại hội

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PV Power Services đã thống nhất cao với số phiếu tuyệt đối của các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội về những công tác cốt lõi của PV Power Services trong năm 2022 như: báo cáo tài chính, lợi nhuận, kế hoạch SXKD, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát… ĐHĐCĐ cũng đã thông qua việc: miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Mã Ngọc Kỳ, ông Phạm Đức Nghĩa và ông Vũ Huy Quang; đồng thời bầu ông Phan Ngọc Anh, bà Hoàng Hà Quỳnh Giao và ông Vũ Huy An làm Thành viên HĐQT PV Power Services; ĐHĐCĐ cũng đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát với ông Lữ Văn Thụ; bầu bà Nghiêm Thị Phượng vào Ban Kiểm soát PV Power Service.

Chủ tịch HĐQT Pv Power Services phát biểu tại hội nghị

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch HĐQT PV Power Services gửi lời cảm ơn đến PV Power, các quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với PV Power Services. Lãnh đạo PV Power Services sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện các nội dung, ý kiến tại Đại hội; bày tỏ sự cảm kích trước sự tin tưởng mà PV Power và ĐHĐCĐ đã đặt vào tập thể Ban lãnh đạo và người lao động PV Power Services; sự tin tưởng vào đường hướng phát triển kinh doanh của PV Power Services.
Xem nhiều nhất