PV Power tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm

Ngày 19/04, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 tại Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ đã được công bố, PV Power đặt kế hoạch kinh doanh 2019 với mục tiêu sản lượng điện đạt 21.600 triệu kWh. So với sản lượng điện thực hiện trong năm 2018 thì kế hoạch PV Power đặt ra tăng 2,82%. Với kế hoạch này, PV Power dự kiến trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 7%.

 

Kế hoạch sản lượng điện được đặt ra trên cơ sở tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như lường trước những khó khăn như nguồn khí ngày càng suy giảm ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo đủ khí và độ khả dụng của các nhà máy điện khí. Theo một số báo cáo, TKV đang gặp khó khăn trong việc cân đối nguồn than cung cấp cho các nhà máy điện, chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày một lớn, nhiều dự án mới có nhu cầu vốn lớn, tiến độ sát cần tập trung và huy động nguồn lực lớn để đảm bảo tiến độ…

Về việc đầu tư và bảo dưỡng, PV Power có kế hoạch thực hiện trung tu Nhà máy Thủy điện Hủa Na, tiểu tu các nhà máy điện: Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2, Đakđrinh, Nậm Cắt và sửa chữa định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1. Việc đầu tư và bảo dưỡng này nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn hiệu quả, triển khai công việc chuẩn bị công tác bảo dưỡng định kỳ các nhà máy điện trong năm 2020. Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến là 486.1 tỷ được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Về nguồn nguyên liệu, PV Power đảm bảo cung cấp than ổn định, đáp ứng nhu cầu huy động của thị trường, đảm bảo công tác tiêu thị tro xỉ cho Nhà máy điện Vũng Áng 1.

Bên cạnh đó, PV Power cũng sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện dự án trọng điểm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 theo tiến độ được duyệt, đôn đốc lập báo cáo dự án đầu tư xây dựng công trình (FS), đàm phán các hợp đồng mua bán LNG, mua bán điện PPA, thu xếp vốn cho dự án Nhơn Trạch 3&4 và triển khai các gói thầu khác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4. Ngoài ra, PV Power tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến dự án thủy điện Luang Prabang theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và chỉ đạo nghiên cứu triển khai dự án đầu tư mở rộng kho than Nhà máy điện Vũng Áng 1.

Tin liên quan


Xem nhiều nhất