ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI NHÁNH HÀ TĨNH LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022-2025

Thực hiên Công văn số 294-CV/ĐU ngày 01/7/2022 của Đảng ủy Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc Tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc, Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh – Công ty CP Dịch vụ Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) đã tiến hành tổ chức Đại hội vào ngày 19/8/2022 tại hội trường Chi nhánh Hà Tĩnh Công ty PVPS thôn Hải Phong xã Kỳ Lợi thị xã Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh.

 

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Duy Nhị – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty; đồng chí Lê Văn Tu – UVBCH Đảng bộ, phó Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Duy Long - UVBCH Đảng bộ, Trưởng phòng TCHC Công ty; đồng chí Nguyễn Quang Huân UVBCH Đảng bộ Công ty, Giám đốc Chi nhánh Cà Mau; đồng chí Phan Xuân Thắng UVBCH Đảng bộ Công ty, Phó Giám đốc Công ty PVPS - Bí thư Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh và sự có mặt của 31 đảng viên về dự Đại hội.

Toàn cảnh đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Phan Xuân Thắng – Bí thư Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh trình bày báo cáo Chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Đ/c Phan Xuân thắng trình bày báo cáo Chính trị tại Đại hội

Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kì 2020-2022 đã đề ra, cụ thể đã làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn hàng năm. Từ năm 2020 – 2022, Chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành 100% công tác BDSC thường xuyên và định kỳ các Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh.

Đ/c Hồ Đăng Quang đọc báo cáo kiểm điểm Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Đối với công tác chính trị trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội lần thứ III đưa ra, kiểm điểm những mặt mạnh và những tồn tại trong nhiệm kỳ qua và đưa ra giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

 

Đ/c Bùi Duy Nhị - Bí thư đảng ủy Công ty Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Duy Nhị – Bí thư đảng ủy Công ty biểu dương Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh, Công ty PVPS đã chuẩn bị tốt công tác Đại hội, đồng thời khen ngợi Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, tổ chức thực hiện hoàn thành công tác BDSC thường xuyên, đột xuất, định kỳ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh trong thời gian qua, với thành tích cụ thể: Hiệu quả công tác tăng lên rõ rệt; Giải quyết những vấn đề tồn tại trong công tác Đại tu tổ máy số 02 năm 2021 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1; Xây dựng định biên, kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu SXKD tại Chi nhánh; Hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện hợp đồng “LGTM02C” và công tác chuẩn bị cho các hợp đồng mới tại Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh; Công tác chuẩn bị cho công tác Đại tu tổ máy số 01 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1; Góp phần tạo hiệu ứng về năng lượng việc làm tại Công ty;

Đồng thời, đồng chí đưa ra các ý kiến chỉ đạo với Chi bộ: Đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo tại chỗ, đào tạo lành nghề cho người lao động; Phát triển công tác khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh; Tiếp tục tái cơ cấu, kiện toàn bộ máy tổ chức, định biên và tinh gọn bộ máy, góp phần tăng năng suất lao động; Tập trung công tác tuyên truyền tư tưởng cho CBCNV an tâm công tác; Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và làm tốt công tác phát triển Đảng trong niệm kỳ 2022-2025.

Với những khó khăn thách thức trong thời gian tới, Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh, Công ty PVPS cần phải phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên giành nhiều thắng lợi.

Đ/c Phan Xuân Thắng thay mặt đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị


Đồng chí Phan Xuân Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến phát biểu về chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu 05 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 – 2025, sau khi bầu Chi ủy, Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ với kết quả như sau: Đ/c Phan Xuân Thắng - Bí thư Chi bộ; Đ/c Hồ Đăng Quang - Phó Bí thư Chi bộ; Đ/c Lê Nguyễn Viết Cường - Chi Ủy viên; Đ/c Hồ Văn Hùng – Chi ủy viên và Đ/c Hoàng Duy Thanh – Chi ủy viên.

Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh khóa IV nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội


Đ/c Bí thư Đảng ủy trao hoa chúc mừng Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025

 

Tiếp nối, phát huy thành công của nhiệm kì 2020-2022, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Chi bộ tiếp tục đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh, Công ty PVPS nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tổng công ty trong thời kỳ mới.

Tin liên quan


Xem nhiều nhất