ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH, NHIỆM KỲ 2022-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 255-HD/ĐU ngày 06/06/2022 của Đảng ủy Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam PVPS về việc hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty PVPS nhiệm kỳ 2022-2025. Ngày 03/8/2022, Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch PVPS đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Duy Nhị – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đồng chí Phan Xuân Thắng – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty và sự có mặt của 16 đảng viên Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch về dự Đại hội.

 

Các đảng viên Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch về dự đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Văn Tu – Bí thư Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch Công ty PVPS trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến mạnh mẽ, ảnh hưởng lớn trên toàn cầu, cả nước cũng như địa phương nơi làm việc, tuy nhiên Chi bộ đã đoàn kết vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết đại hội lần thứ IV, nhiệm kì 2020-2022 đã đề ra, cụ thể đã làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn hàng năm. Chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành 100% công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và định kỳ các Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

 

Đồng chí Lê Văn Tu – Bí thư Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch trình bày báo cáo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Duy Nhị – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty biểu dương Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch đã tổ chức tốt công tác Đại hội, đồng thời biểu dương Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2 trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đưa ra các ý kiến chỉ đạo: Chi bộ tiếp tục nâng cao các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đặc biệt về nâng cao năng suất lao động; Cần chủ động để mở mang dịch vụ ngoài; Đề nghị sắp xếp lại công tác tổ chức Chi bộ để có sự thay đổi luân chuyển cán bộ; Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo tại chỗ, đào tạo lành nghề cho người lao động. Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch phấn đấu kết nạp thêm từ 3 đảng viên mới trở lên.

Đồng chí Bùi Duy Nhị – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch Công ty PVPS nhiệm kỳ 2022 – 2025, sau khi bầu Chi ủy, Đại hội đã bầu ra Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên Chi bộ với kết quả như sau: Đ/c Lê Văn Tu - Bí thư Chi bộ; Đ/c Lê Quang Hoàng Chương - Phó Bí thư Chi bộ; Đ/c Trần Văn Quân - Chi ủy viên.

Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch khóa V nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội

Tiếp nối, phát huy thành công của nhiệm kì 2020-2022, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Chi bộ tiếp tục đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Chi nhánh Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ Tổng công ty trong thời kỳ mới.

Tin liên quan


Xem nhiều nhất