Tổ chức đào tạo kỹ năng soạn thảo văn bản cho CBNV văn phòng Hà Nội


Nhằm mục đích rèn luyện, nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản cho CBNV, trong 2 ngày 9/4 - 10/4/2016 vừa qua, Công ty đã tổ chức khóa đào tạo Kỹ năng soạn thảo văn bản cho các CBNV Văn phòng Hà Nội.Việc soạn thảo, xử lý các loại văn bản giờ đây đã trở nên quen thuộc, thường xuyên hàng ngày, chính vì thế dễ bị cho rằng đây là công việc đơn giản, dễ dàng, ai cũng làm được. Tuy nhiên trong thực tế nhiều người vẫn thường soạn thảo văn bản theo thói quen, không nắm vững những nguyên tắc cơ bản, dẫn đến các văn bản được soạn thảo không đúng quy chuẩn và có nhiều lỗi về từ, ngữ, cấu trúc câu… Qua khóa đào tạo Kỹ năng soạn thảo văn bản, CBNV Công ty đã được trang bị các kiến thức chuyên sâu về các loại hình văn bản, những quy định trong soạn thảo văn bản, kỹ thuật và phương pháp soạn thảo các lại văn bản thường gặp trong công tác chuyên môn như tờ trình, công văn, báo cáo, quyết định, hợp đồng… Có thể nói đây là một khóa học rất bổ ích, giúp cho các CBNV hoàn thiện kỹ năng soạn thảo và xử lý văn bản, giúp cho công việc chuyên môn được nhanh chóng và chuẩn mực.

Tin liên quan


Xem nhiều nhất