Tổ chức đối thoại đình kỳ quý 1/2016 với Người lao động tại Chi nhánh Nhơn Trạch

Chiều ngày 17/3/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) đã tổ chức đối thoại định kỳ quý 1/2016  theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ và quy định đối thoại định kỳ của Công ty đối với Người lao động tại Chi nhánh Nhơn Trạch.