Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm các chức danh tại PV Power Services - Chi nhánh Cà Mau

Sáng ngày 02/02/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm các chức danh tại Chi nhánh Cà Mau.
Dự lễ công bố quyết định bổ nhiệm, về phía Công ty có Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công ty. Về phía Chi nhánh Cà Mau, có Ông Phạm Duy Xuân – Giám đốc Chi nhánh Cà Mau cùng Trưởng/phó Phòng HC-KH-KT tại Chi nhánh Cà Mau.


Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công ty, Ông Phạm Duy Xuân - Giám đốc Chi nhánh Cà Mau trao các Quyết định bổ nhiệm

Các Quyết định bổ nhiệm gồm:
1. Quyết định bổ nhiệm Ông Đỗ Tấn Dinh – Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Chi nhánh Cà Mau.
2. Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Thiên – Chuyên viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật giữ chức Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Chi nhánh Cà Mau.
3. Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Minh Khôi – Phó Quản đốc Phân xưởng Điện giữ chức Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Chi nhánh Cà Mau.
4. Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Nguyễn Hoàng Phi Hải – Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ Nhiệt giữ chức Quản đốc Phân xưởng Cơ Nhiệt Chi nhánh Cà Mau.
5. Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Huy – Tổ trưởng Tổ Lò hơi và thiết bị phụ giữ chức Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ Nhiệt Chi nhánh Cà Mau.
6. Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng – Tổ trưởng tổ Tuabine Phân xưởng Cơ Nhiệt giữ chức Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ Nhiệt Chi nhánh Cà Mau.
7. Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Mạnh – Tổ trưởng Tổ máy tĩnh giữ chức Phó Quản đốc Phân xưởng Điện Chi nhánh Cà Mau.