Các công trình triển khai
Các hoạt động sửa chữa, cung cấp dịch vụ  bảo trì, bảo dưỡng các nhà máy điện chiếm tỉ trọng khá lớn khoảng 99% doanh thu của PVPS
Dịch vụ
Gần đây, PVPS đang nỗ lực cố gắng thu hút thêm nhiều khách hàng bên ngoài và đã đạt được thành quả đáng khích lệ, dưới đây là danh sách một số hợp đồng dịch vụ đã ký của công ty năm 2009
Vận hành, Bảo dưỡng,Vận chuyển, Lắp đặt, Đấu nối ,Chạy thử, Sửa chữa các công trình dầu khí
Đây là một loại hình dịch vụ mới, nhiều triển vọng của PTSC. Bắt đầu cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M), vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, chạy thử, sửa chữa các công trình dầu khí tại Việt Nam từ năm 2002, đến nay, PTSC đã cung cấp dịch vụ thành công cho nhiều công trình, dự án quan trọng của các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước.
Đóng mới và sửa chữa phương tiện nổi

Công ty CP đóng mới và sửa chữa phương tiện nổi ( PTSC Shipyard)

Các ngành nghề kinh doanh cụ thể của PTSC Shipyard được cấp theo Giấy phép kinh doanh bao gồm:

Dịch vụ cung ứng vật tư thiết bị dầu khí
Qua nhiều năm PTSC đã phát triển trở thành chuyên gia trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ mua sắm cho các khách hàng trong và ngoài nước.
Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty PTSC về việc chuyển nhượng phần vốn của PTSC tại PTSC Shipyard

Ngày 26/6/2012, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 531/QĐ-DVKT-HĐQT về việc chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đóng mới và sửa chữa phương tiện nổi PTSC (PTSC Shipyard). Theo đó, Tổng công ty PTSC sẽ chuyển nhượng 15.000.000 cổ phần PTSC Shipyard, tương đương 50% vốn điều lệ PTSC Shipyard cho Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS). Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, PTSC Shipyard sẽ không còn là công ty con của Tổng công ty PTSC theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin công bố các tài liệu liên quan như đính kèm để các cổ đông và nhà đầu tư quan tâm được biết.

Trân trọng

Xem thêm