PV Power Services hoàn thành tốt công tác Trung tu tổ máy GT11 & tổ máy ST18 NMĐ Nhơn Trạch 1 và Tiểu tu NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2022

Ngày 01/9/2022, Nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 1 và NMĐ Nhơn Trạch 2 dừng máy để bước vào thời kỳ Trung tu tổ máy GT11&ST18 và Tiểu tu NMĐ Nhơn Trạch 2 theo hợp đồng đã ký kết giữa PV Power và PV Power Services về việc “Công tác bảo trì, sửa chữa NMĐ Nhơn Trạch 1 trong giai đoạn 108.000 EOH đầu tiên”; giữa PV Power NT2 và PV Power Services về việc “Bảo trì, sửa chữa NMĐ Nhơn Trạch 2 trong giai đoạn 100.000 EOH đầu tiên”.

 

PVPS đang thực hiện Đại tu van hơi chính ST18 NMĐ NT1

CBCNV PVPS đang thực hiện cân tâm bơm nước cấp NMĐ NT2

Đối với công tác bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa định kỳ tại NMĐ Nhơn Trạch 1 và NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2022 là năm đầy khó khăn, thử thách cho tập thể cán bộ công nhân viên PV Power Services - Chi nhánh Nhơn Trạch nói riêng và Công ty nói chung khi kỳ Trung tu tổ máy GT11&ST18 và Tiểu tu NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2022 c ùng vào một thời điểm, nên việc bố trí nhân sự để đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng cho các nhà máy gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự động viên, hỗ trợ kịp thời của các cấp Lãnh đạo Công ty và các Phòng/Chi nhánh, không khí làm việc trên công trường NMĐ Nhơn Trạch 1 & NMĐ Nhơn Trạch 2 vẫn đảm bảo luôn nhộn nhịp, CBCNV tập trung cao độ, hăng say công tác, cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể đối với các hạng mục công việc được yêu cầu. Ánh nắng gay gắt của những ngày tháng 9 hay những cơn mưa rào chợt đến trên công trường đều không làm nản lòng, gây khó khăn cho các CBCNV PV Power Services mà càng tăng thêm sự quyết tâm hoàn thành công việc đưa các tổ máy sau khi Trung tu NMĐ NT1 và Tiểu tu NMĐ NT2 trở lại vận hành an toàn, chất lượng và hiệu quả.

PVPS cùng chuyên gia GE đang thực hiện kiểm tra nội soi boroscope các tầng cánh GT11 NMĐ NT1

PVPS đang kiểm tra đo thông số tủ điều khiển chữa chay NMĐ NT2

Với bề dày kinh nghiệm bảo dưỡng, sửa chữa của CBCNV trong 15 năm thành lập Công ty PV Power Services qua các kỳ sửa chữa lớn cho NMĐ Nhơn Trạch 1&2, NMĐ Cà Mau 1&2, Nhà máy nhiệt điện Vũng áng 1 trong Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và một số nhà máy khác ngoài Tổng Công ty nên công tác chuẩn bị Trung tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 luôn sẵn sàng và kỹ lưỡng.

Sau 14 ngày nỗ lực, tập thể CBCNV PV Power Services - Chi nhánh Nhơn Trạch đã hoàn thành tốt công tác Trung tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đúng tiến độ bàn giao cho Chủ đầu tư.

Mốc bàn giao các tổ máy, cụ thể: Tổ máy GT11 NMĐ NT1: Hoàn thành lên máy vào lúc 15h03 đến 20h10 ngày 14/9/2022 thử nghiệm thành công, công suất: 164MW, vượtt tiến độ 03 giờ; Tổ máy ST18 NMĐ NT1: Hoàn thành lên máy vào lúc 17h27 đến 23h50 ngày 14/9/2022 thử nghiệm thành công, công suất: 154MW, đúng tiến độ; Tổ máy GT6 NMĐ NT2: Hoàn thành lên máy trở trục lúc 10h00 ngày 07/92/2011 và khả dụng lúc 16h57 ngày 07/9/2022, đúng tiến độ; Tổ máy GT5 NMĐ NT2: Hoàn thành lên máy trở trục lúc 14h30 ngày 13/9/2022 và khả dụng lúc 16h00 ngày 13/9/2022, đúng tiến độ.

CBCNV PVPS đang kiểm tra, sửa chữa động cơ quạt gió chèn

CBCNV PVPS đang kiểm tra, sửa chữa Trung tu máy phát

 

Công tác ATSKMT cho người và thiết bị cũng được Ban lãnh đạo Công ty PV Power Services - Chi nhánh Nhơn Trạch đặc biệt quan tâm hàng đầu, thường xuyên nhắc nhở và đôn đốc kiểm tra tại công trường. Vào buổi sáng trước khi bắt đầu một ngày làm việc, cán bộ An toàn Chi nhánh và Công ty PV Power Services phổ biến các công tác an toàn đến toàn thể nhân sự tham gia Trung tu NMĐ NT1 và Tiểu tu NMĐ NT2 để nhắc nhở những mặt còn hạn chế cần khắc phục ngay và phát huy các công tác an toàn mà CBCNV đã thực hiện tốt.

Những thành quả đạt được của đợt Trung tu NMĐ Nhơn Trạch 1 lần 04 và Tiểu tu NMĐ Nhơn Trạch 2 lần 08 này không chỉ giúp cho các tổ máy hoạt động tốt hơn mà còn khắc phục được những hạng mục tồn tại cần phải ngừng máy để thực hiện, giúp các tổ máy đạt độ khả dụng cao, hiệu quả và phát huy tối đa công suất của Nhà máy. Qua đó, Công ty PV Power Services ngày càng khẳng định thêm tên tuổi, uy tín của mình trong công tác bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện trong và ngoài Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.


Tin liên quan


Xem nhiều nhất