Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông chưa lưu ký

THÔNG BÁO
Nhận cổ tức năm 2011 cho cổ đông chưa lưu ký
Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận cổ tức năm 2011 của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã chứng khoán PVS) do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, ngày 15/6/2012 Tổng công ty PTSC đã tiến hành gửi thư Thông báo mời nhận cổ tức 2011 đến tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán PVS chưa lưu ký. Tổng công ty trân trọng kính mời các cổ đông đã nhận được thư thông báo nói trên làm thủ tục nhận cổ tức 2011 từ ngày 21/6/2012 theo các hướng dẫn dưới đây :
1. Thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Trụ sở PTSC:
Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
Khi làm thủ tục đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào mẫu Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng tiền mặt (Mẫu 1),   xuất trình CMND/ Hộ chiếu, Sổ cổ đông/ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, hoặc Phiếu gửi chứng khoán đối với cổ đông đã làm thủ tục lưu ký sau ngày 25/5/2012 (ngày đăng ký cuối cùng).
Trường hợp nhận thay cổ tức phải có thêm Giấy ủy quyền (Mẫu 2)  hợp pháp.
2. Thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản ngân hàng:
Để đảm bảo cho việc chi trả cổ tức được nhanh chóng, an toàn, thuận tiện đối với các cổ đông, PTSC sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng chuyển khoản cho các cổ đông không có điều kiện nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở PTSC.
Để được nhận cổ tức theo phương thức chuyển khoản, Quý cổ đông cần hoàn chỉnh bộ hồ sơ sau đây:
Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản (Mẫu 3 )

  • Bản sao CMND/ Hộ chiếu
  • Bản sao Sổ cổ đông/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc Phiếu gửi chứng khoán đối với cổ đông đã làm thủ tục lưu ký sau ngày 25/5/2012.

   Quý cổ đông nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện về địa chỉ :
Ban Tài chính Kế toán – TCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Lầu 5 – Tòa nhà PetroVietnam, số 01 – 05 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM
 Ghi chú :  Cổ tức chỉ được chuyển trả vào tài khoản mang tên Quý cổ đông.
 Mọi thắc mắc xin liên hệ : Ms. Nguyễn Thị Thanh Hoa, Email : hoantt@ptsc.com.vn
Trân trọng!
Biểu mẫu đính kèm: