PVPS NHƠN TRẠCH HOÀN THÀNH VƯỢT TIẾN ĐỘ CÔNG TÁC ĐẠI TU 50.000 EOH NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 2 NĂM 2017
Ngày 01/9/2017, NMĐ Nhơn Trạch 2 bắt đầu ngừng máy để chuẩn bị bước vào thời kỳ Đại tu toàn bộ Nhà máy ở thời điểm đã vận hành được 50.000 EOH, theo hợp đồng đã ký kết giữa PV Power NT2 và PV Power Services về việc “Bảo trì, sửa chữa NMĐ Nhơn Trạch 2 trong giai đoạn 100.000 EOH đầu tiên”.
PV Power Services: Hoàn thành vượt tiến độ công tác Tiểu tu Tổ máy GT11 NMĐ Nhơn Trạch 1 năm 2016

19 giờ 30 phút ngày 29/02/2016, PV Power Services/Chi nhánh Nhơn Trạch đã hoàn tất thử nghiệm và bàn giao Tổ máy GT11 cho PV Power Nhơn Trạch đưa vào vận hành vượt tiến độ 01 ngày, 04 giờ 30 phút so với kế hoạch ban đầu từ ngày 23/02/2016 – 29/02/2016.


Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam(PVPower) và Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam(PVPS) ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì sửa chữa nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2015

Chiều 08/9/2015, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì sửa chữa nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2015 với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower).
 Những hợp đồng tiêu biểu PVPS đã triển khai và hoàn thành
- Cung cấp vật tư điện cho tàu Trường Sa, Tổng giá trị hợp đồng 1,5 tỷ đồng.
- Cung cấp nhân sự thực hiện công tác Đại tu Nhà máy Điện Phú Mỹ 3.
Hoàn thành trung tu Nhà máy Điện Cà Mau 2 và tiểu tu Nhà máy điện Cà Mau 1
Công suất mỗi nhà máy: 750MW
Thời gian thực hiện tiểu tu NMĐ Cà Mau 1: 1/10/2011-10/10/2011

Thời gian thực hiện trung tu NMĐ Cà Mau 2: 10/10/2011-21/11/2011
Thí nghiệm hiệu chỉnh tổng hợp công trình thủy điện Sê San 4A – tỉnh Gia Lai
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A
Giá trị hợp đồng:
Thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐăkSrông 3B  - tỉnh Gia Lai
Công suất: 3x6,5MW - 3x8MVA - 6,3/110kV
Trong vòng 3 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo tiến hành THÍ NGHIệM HIệU CHỉNH
Tình trạng: Đang thực hiện
Chủ đầu tư: Công ty CP thủy điện Hoàng Anh-Tô Na
Lắp đặt thiết bị điện, Thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành NHÀ MÁY THủY ĐIệN Suối Sâp 1 - tỉnh Sơn La
Công suất: 2x10,5MW - 1x26,5MVA - 6,3/110kV
Trong vòng 3 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo tiến hành THÍ NGHIệM HIệU CHỉNH
Tình trạng: Đang thực hiện
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình
Lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị điện, công trình thủy điện Suối sập – tỉnh Sơn La
Công suất: 2x10,5MW
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình
Giá trị hợp đồng: 1.500.000.000VND
Hoàn thành trung tu Nhà máy Điện Cà Mau 2 và tiểu tu Nhà máy điện Cà Mau 1
Công suất mỗi nhà máy: 750MW
Thời gian thực hiện tiểu tu NMĐ Cà Mau 1: 1/10/2011-10/10/2011

Thời gian thực hiện trung tu NMĐ Cà Mau 2: 10/10/2011-21/11/2011

PVPS đã cung cấp vật tư, nhân lực và chuyên gia để thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành 100% khối lượng công việc Trung tu NMĐ Cà Mau 2 và tiểu tu NMĐ Cà Mau 1
 Tính toán, hiệu chỉnh cài đặt lại cac thông số cho hệ thống bảo vệ so lệch hai tổ máy GT21, GT22 Nhà máy điện Cà Mau 2 khi đấu nối Nhà máy Đạm Cà Mau
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau
Giá trị hợp đồng: 250.288,39EUR
Thời gian thực hiện: Từ 28/4/2011 – 12/5/2011
Xem thêm