Tập trung đưa tổ máy số 1 NMNĐ Vũng Áng 1 chạy ổn định trở lại sau đại tu vào ngày 3/3
Sáng ngày 26/2, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác Tập đoàn đã đến kiểm tra và làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
PV Power Services hoàn thành tốt công tác Trung tu tổ máy GT11 & tổ máy ST18 NMĐ Nhơn Trạch 1  và Tiểu tu NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2022
Ngày 01/9/2022, Nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 1 và NMĐ Nhơn Trạch 2 dừng máy để bước vào thời kỳ Trung tu tổ máy GT11&ST18 và Tiểu tu NMĐ Nhơn Trạch 2 theo hợp đồng đã ký kết giữa PV Power và PV Power Services về việc “Công tác bảo trì, sửa chữa NMĐ Nhơn Trạch 1 trong giai đoạn 108.000 EOH đầu tiên”; giữa PV Power NT2 và PV Power Services về việc “Bảo trì, sửa chữa NMĐ Nhơn Trạch 2 trong giai đoạn 100.000 EOH đầu tiên”.
NMNĐ Vũng Áng 1 sẵn sàng cho kỳ đại tu tổng thể lần thứ I
Theo kế hoạch, ngày 17/8, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sẽ chính thức ngừng máy Tổ máy số 2 để thực hiện đại tu tổng thế lần thứ I (TA 1).
PV Power Services tăng cường nhân lực, máy móc, dụng cụ  đảm bảo khởi động lại tổ máy 2 NMNĐ Vũng Áng 1 đúng tiến độ sau sửa chữa bất thường năm 2019
Thực hiện kế hoạch ngừng máy sửa chữa bất thường Tổ máy 2 NMNĐ Vũng Áng 1 đã được trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) phê duyệt từ ngày 03/9 đến 18/9/2019, PV Power Services đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (PV Power Ha Tinh) là đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 lên phương án tăng cường nhân lực, máy móc dụng cụ thi công để thực hiện công tác sửa chữa nhằm đáp ứng kế hoạch và tiến độ đề ra.
PVPS NHƠN TRẠCH HOÀN THÀNH VƯỢT TIẾN ĐỘ CÔNG TÁC ĐẠI TU 50.000 EOH NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 2 NĂM 2017
Ngày 01/9/2017, NMĐ Nhơn Trạch 2 bắt đầu ngừng máy để chuẩn bị bước vào thời kỳ Đại tu toàn bộ Nhà máy ở thời điểm đã vận hành được 50.000 EOH, theo hợp đồng đã ký kết giữa PV Power NT2 và PV Power Services về việc “Bảo trì, sửa chữa NMĐ Nhơn Trạch 2 trong giai đoạn 100.000 EOH đầu tiên”.
PV Power Services: Hoàn thành vượt tiến độ công tác Tiểu tu Tổ máy GT11 NMĐ Nhơn Trạch 1 năm 2016

19 giờ 30 phút ngày 29/02/2016, PV Power Services/Chi nhánh Nhơn Trạch đã hoàn tất thử nghiệm và bàn giao Tổ máy GT11 cho PV Power Nhơn Trạch đưa vào vận hành vượt tiến độ 01 ngày, 04 giờ 30 phút so với kế hoạch ban đầu từ ngày 23/02/2016 – 29/02/2016.


Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam(PVPower) và Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam(PVPS) ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì sửa chữa nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2015

Chiều 08/9/2015, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì sửa chữa nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2015 với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower).
 Những hợp đồng tiêu biểu PVPS đã triển khai và hoàn thành
- Cung cấp vật tư điện cho tàu Trường Sa, Tổng giá trị hợp đồng 1,5 tỷ đồng.
- Cung cấp nhân sự thực hiện công tác Đại tu Nhà máy Điện Phú Mỹ 3.
Hoàn thành trung tu Nhà máy Điện Cà Mau 2 và tiểu tu Nhà máy điện Cà Mau 1
Công suất mỗi nhà máy: 750MW
Thời gian thực hiện tiểu tu NMĐ Cà Mau 1: 1/10/2011-10/10/2011

Thời gian thực hiện trung tu NMĐ Cà Mau 2: 10/10/2011-21/11/2011
Thí nghiệm hiệu chỉnh tổng hợp công trình thủy điện Sê San 4A – tỉnh Gia Lai
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A
Giá trị hợp đồng:
Xem thêm