Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt nam
Sáng ngày 15/10/2019, tại Hội trường Chi nhánh Cà Mau, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) đã tổ chức Hội thảo giao ban sản xuất kỹ thuật năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội thảo, có Ông Bùi Duy Nhị - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Vũ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty, Ông Mã Ngọc Kỳ - Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc Công ty cùng các cán bộ làm công tác kỹ thuật tại các phòng/chi nhánh.
Sáng ngày 14/11/2019, Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ 2017-2022 tại trụ sở của Công ty.