PV Power Services chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 9,5%
Sáng ngày 16/4 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
Xem thêm