Được trả cổ tức tỷ lệ 9,4%, cổ đông PVPS muốn nhận cổ phiếu thay vì tiền mặt

Ngày 10/4, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS - mã chứng khoán: PPS) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Công ty PV Power Services tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ngày 10-4, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services), mã chứng khoán PPS đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham gia và ủy quyền của 368 cổ đông trong nước và quốc tế, chiếm 71,82% tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết.
Tài liệu ĐHĐCĐ 2024

Xem thêm