Tên Công ty viết bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài:  Petrovietnam Power Services Joint Stock Company .

Tên Công ty viết tắt: PV Power Services., JSC (PVPS)

Logo : 

Trụ sở chính: Tầng 7 - Tòa nhà Hỗn hợp HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Vốn điều lệ : 150.000.000.000 VNĐ
Các mốc lịch sử quan trọng:
Ngày 27/11/2007: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) được thành lập theo định hướng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV POWER).
Ngày 28/8/2008:  Văn phòng đại diện của PVPS tại Thành phố HCM chính thức được thành lập với nhiệm vụ : Giám sát, đảm bảo các hoạt động sửa chữa bảo dưỡng tại khu vực phía nam.
Ngày 28/11/2008: Ký kết hợp đồng bảo trì, sửa chữa Nhà máy Điện Cà Mau 1&2 trong 100.000 EOH đầu tiên tương đương 12 năm thực hiện hợp đồng.
Ngày 3/8/2009: Thành lập chi nhánh Cà Mau thay cho Xí nghiệp sửa chữa Cà Mau với chức năng nhiệm vụ : Quản lý, điều hành các hoạt động của PVPS tại khu vực Cà Mau.
Ngày 3/8/2009: Thành lập chi nhánh Nhơn Trạch thay cho Xí nghiệp Sửa chữa Nhơn Trạch với chức năng nhiệm vụ: Quản  lý, điều hành các hoạt động của PVPS tại khu vực Nhơn Trạch - Đồng Nai . 
Ngày 4/8/2010: Ký kết hợp đồng bảo trì, sửa chữa Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1 trong 108.000 EOH đầu tiên tương đương 12 năm thực hiện hợp đồng.
Ngày 14/9/2011: Ký kết hợp đồng bảo trì, sửa chữa Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 trong 100.000 EOH đầu tiên tương đương 12 năm thực hiện hợp đồng.
Tháng 10/2011: Nhận được Giấy chứng chận tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 do Tổ chức chứng nhận BSI cấp.
Ngày 12/12/2011: Thành lập chi nhánh Đà Nẵng – Trung tâm thí nghiệm điện.
Tháng 9/2012: Nhận được Giấy chứng nhận tiêu chuẩn môi trường ISO 14001:2004. 
Ngày 26/01/2015: Thành lập chi nhánh Hà Tĩnh với chức năng nhiệm vụ: Quản  lý, điều hành các hoạt động của PVPS tại khu vực Hà Tĩnh.
Ngày 08/9/2015: Ký kết cung cấp dịch vụ bảo trì sửa chữa nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2015 với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
Mục tiêu chiến lược của PVPS:
Đứng đầu về các loại hình sản phẩm dịch vụ phục vụ sản xuất điện và công nghiệp,
Đứng đầu về quản lý vận hành sửa chữa nhà máy điện khí và các ngành công nghiệp, định hướng tập trung trong thị trường dầu khí
Doanh thu về giám sát vận hành, bảo trì bảo dưỡng, đào tạo vận hành, vận hành thuê các nhà máy điện BOO, IPP, BOT trong giai đoạn 2010 -2015 đạt 60 - 100 triệu USD/ năm.
Tỉ lệ lợi nhuận đạt từ 3-5%  doanh thu trong giai đoạn đầu(2010-2015) và trên 5% trong giai đoạn kế tiếp . Doanh thu này sẽ tăng theo qui mô tăng trưởng về công suất phát điện của PV POWER trong những năm tiếp theo.
Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ kỹ sư thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa chuyên nghiệp, Đào tạo nguồn nhân lực đón đầu các hướng đầu tư của PV-POWER điện mặt trời, gió, đặc biệt là điện hạt nhân, Định hướng từ năm 2025 sẽ đứng đầu về phụ tùng thay thế và thiết bị nhà máy điện.Xây dựng, vận hành liên tục và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.